ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ:The 23rd European symposium on Ultrasound Contrast Imaging
x
Livemedia Home
facebook_icon twitter_icon youtube_icon google_plus_icon instagram rss_icon

 Login / Register to Livemedia


A+ | A-
GR | EN

20/01/2018 Congresses | HEART FAILURE IN CORONARY DISEASE. SYNCHRONIZING THE OPTIMAL MEDICAL AND SURGICAL TREATMENT FOR THE BEST OUTCOME

Congresses | HEART FAILURE IN CORONARY DISEASE. SYNCHRONIZING THE OPTIMAL MEDICAL AND SURGICAL TREATMENT FOR THE BEST OUTCOME  
 

Share

226 total views

Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα την επιστημονική ημερίδα "Heart failure in coronary disease. Synchronizing the optimal medical and surgical treatment for the best outcome"  που διοργανώνει το Καρδιοθωρακοχειρουργικό Τμήμα και το Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»  το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού αίθουσα "Στέφανος Δραγούμης"

 

20/01 Hall "Stephanos Dragoumis"
08:30 - 09:00
REGISTRATION / ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Evaluated
Evaluation
09:00 - 09:10
WELCOME SPEECH / ΕΝΑΡΞΗ - ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 

Evaluated
Evaluation
09:10 - 09:30
LECTURE / ΔΙΑΛΕΞΗ 

Evaluated
Evaluation
09:10 - 09:30
Heart failure from coronary heart disease, present and future challenges / Καρδιακή ανεπάρκεια από στεφανιαία νόσο που βρισκόμαστε σήμερα ποιες είναι οι προκλήσεις

Evaluated
Evaluation

Speaker: I. Kanonidis

Chairmαn: I. Zarifis

09:30 - 11:40
WORKSHOP  

Coronary Heart disease patients with reduced ejection fraction (<30%) / Ασθενής με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (< 30%)

Evaluated
Evaluation
09:30 - 09:45
Which is the best medical treatment / Βέλτιστη φαρμακευτική αντιμετώπιση

Evaluated
Evaluation

Speaker: K. Tsormpatzoglou

09:45 - 10:00
Monitoring and Interventions in ICU / Παρακολούθηση και παρεμβάσεις στην καρδιακή ανεπάρκεια στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Evaluated
Evaluation

Speaker: F. Ampatzidou

10:00 - 10:10
ECMO in Heart Failure: Is it a viable solution? / ECMO στην καρδιακή ανεπάρκεια: Είναι μια βιώσιμη λύση;

Evaluated
Evaluation

Speaker: O. Ananiadou

10:10 - 10:27
PCI "the looming gold standard"? / Αγγειοπλαστική "the looming gold standard"?

Evaluated
Evaluation

Speaker: A.-D. Mavrogianni

10:27 - 10:43
On pump CABG: Is it worth to be the gold standard? / On pump αορτοστεφανιαία παράκαμψη αξίζει να θεωρείται το gold standard;

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Madesis

10:43 - 11:00
Off pump CABG: A second or the conventional approach? / Off pump αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η δεύτερη επιλογή ή η καθημερινή προσέγγιση;

Evaluated
Evaluation

Speaker: S. Prapas

11:00 - 11:40
Comments and personal experience / Προσωπική εμπειρία

Evaluated
Evaluation

Commentators: V. Goulielmos, Th. Marinos, L. Mosialos, A. Pitsis

Chairmen: I. Goudevenos, A. Pitsis

11:40 - 12:00
LECTURE / ΔΙΑΛΕΞΗ 

Evaluated
Evaluation
11:40 - 12:00
The role of CABG in the treatment of Ischaemic Heart Failure

Evaluated
Evaluation

Speaker: G. Jr. Tolis

Chairmαn: G. Drosos

12:00 - 13:20
WORKSHOP 

Ischemic mitral regurgitation / Ισχαιμική ανεπάρκεια μιτροειδούς

Evaluated
Evaluation
12:00 - 12:13
Interpretating the echo - findings / Φυσική ιστορία, υπερηχογραφικά ευρήματα ερμηνεύοντάς τα

Evaluated
Evaluation

Speaker: P. Giannakopoulou

12:13 - 12:26
Did the surgical intervention change the natural history? / Η χειρουργική παρέμβαση αλλάζει την εξέλιξη;

Evaluated
Evaluation

Speaker: G. Stavridis

12:26 - 12:40
Mitral clip: What and when does it promise? / Διαδερμική διόρθωση μιτροειδούς, πόσο αλλάζει την αντιμετώπιση

Evaluated
Evaluation

Speaker: V. Ninios

12:40 - 13:20
Comments and personal experience / Προσωπική εμπειρία

Evaluated
Evaluation

Commentators: V. Goulielmos, A. Pitsis, S. Prapas, G. Jr. Tolis

Chairmen: P. Geleris, V. Goulielmos

13:20 - 13:40
KEYNOTE LECTURE / ΔΙΑΛΕΞΗ 

Evaluated
Evaluation
13:20 - 13:40
Surgery in Ischaemic Heart Failure: Beyond CABG

Evaluated
Evaluation

Speaker: R. Higgins

Chairmαn: G. Drosos

13:40 - 14:10
BREAK / ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

14:10 - 14:30
LECTURE / ΔΙΑΛΕΞΗ 

Evaluated
Evaluation
14:10 - 14:30
End stage ischemic heart failure in Greece / Αντιμετώπιση καρδιακής ανεπάρκειας τελικού σταδίου που βρισκόμαστε στην Ελλάδα σήμερα

Evaluated
Evaluation

Speaker: S. Adamopoulos

Chairmαn: K. Vasiliadis

14:30 - 15:50
WORKSHOP  

LV Aneurysm and VSD in Ischaemic Heart Failure / Στεφανιαία νόσος, ανεύρυσμα αριστεράς κοιλίας και VSD

Evaluated
Evaluation
14:30 - 14:40
Do not touch the failing heart with an aneurysm. Medical treatment is enough / Η φαρμακευτική αντιμετώπιση είναι αρκετή, μην πειράζετε την καρδιά με ανεύρυσμα

Evaluated
Evaluation

Speaker: I. Parisis

14:40 - 14:50
CABG alone. It’s enough? / Μόνο η αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι αρκετή;

Evaluated
Evaluation

Speaker: Th. Karaiskos

14:50 - 15:00
The surgical restoration is the optimal method? / Η χειρουργική αναδιαμόρφωση είναι η βέλτιστη μέθοδος;

Evaluated
Evaluation

Speaker: M. Panagiotou

15:00 - 15:10
VSD surgical closure: better results justify increased invasiveness / Μετεμφραγματκό VSD. Καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση

Evaluated
Evaluation

Speaker: P. Dedeilas

15:10 - 15:20
VSD interventional closure: less invasiveness more efficiency / Μετεμφραγματκό VSD. Καρδιολογική επεμβατική αντιμετώπιση

Evaluated
Evaluation

Speaker: E. Efkarpidis

15:20 - 15:50
Comments and personal experience / Προσωπική εμπειρία

Evaluated
Evaluation

Commentators: P. Antonitsis, K. Katsavrias, G. Jr. Tolis

Chairmen: Th. Marinos, I. Parisis

15:50 - 16:10
LECTURE / ΔΙΑΛΕΞΗ 

Evaluated
Evaluation
15:50 - 16:10
Pulmonary hypertension in coronary artery disease: focus on the perioperative period

Evaluated
Evaluation

Speaker: N. Marczin

Chairmαn: Th. Asteri

16:10 - 17:20
WORKSHOP 

AF in CAD / Κολπική μαρμαρυγή και στεφανιαία νόσος

Evaluated
Evaluation
16:10 - 16:27
The impact of AF on Natural History of CAD / Η επίδραση της κολπικής μαρμαρυγής στην φυσική εξέλιξη της νόσου. Σύγχρονη αντιμετώπιση

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Stavrati

16:27 - 16:44
Which patients and when need ablation / Καυτηριασμός σε ποιους και πότε

Evaluated
Evaluation

Speaker: K. Polymeropoulos

16:44 - 17:00
The need for concomitant therapy with antiplatelet agents

Evaluated
Evaluation

Speaker: T. S. Potpara

17:00 - 17:20
Comments and personal experience / Προσωπική εμπειρία:

Commentators: Th. Karaiskos, S. Paraskevaidis

Chairmαn: S. Paraskevaidis

17:20 - 17:50
SATELLITE LECTURE of ASTRAZENECA / ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ της εταιρείας ASTRAZENECA 

Evaluated
Evaluation
17:30 - 18:00
Management of Acute Coronary Syndrome: The role of antiplatelets and the optimal duration of dual antiplatelet treatmen / Διαχείριση των Οξέων Στεφανιαίων: Ο ρόλος των αντιαιμοπεταλιακών και η βέλτιστη διάρκεια της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής

Evaluated
Evaluation

Speaker: D. Stakos

Chairmαn: I. Zarifis