Livemedia Home
A+ | A-

 Login / Register to Livemedia


05/12/2019 Congresses | 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας

Congresses | 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας  
 

Share

136.542 total
649 live
21.230 video
104.258 photo
Views:

Παρακολουθήστε τις εργασίες του 11ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανοσολογίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 5-7 Δεκεμβρίου 2019,  στο  Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, στην Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο πατήστε εδώ

 
Sort by Date | Views
05/12 ΑΙΘΟΥΣΑ / HALL 1
08:30 - 09:30
Εγγραφές / Registration 

Evaluated
Evaluation
09:30 - 10:30
Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση στην Ανοσολογία / Continuing Medical Education on Immunology 

Evaluated
Evaluation
09:30 - 09:45
Ο ρόλος της Πολιτείας / The role of State Administration

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κ. Μάρκου(   )

09:45 - 10:00
Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών Κέντρων / The role of Educational Centers

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Χ. Νικολάου(   )

10:00 - 10:15
Ο ρόλος των Επιστημονικών Εταιρειών / The role of Scientific Societies

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Τσιρογιάννη(   )

10:15 - 10:30
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Κ. Μάρκου, Σ. Παγώνη

10:30 - 12:00
Η Ανοσολογία από τη σκοπιά του Βιοπαθολόγου / Immunology from the Biopathologists' point of view 

Evaluated
Evaluation
10:30 - 10:55
Επίκτητη θρομβοφιλία: μηχανισμοί και εργαστηριακή προσέγγιση / Acquired thrombophilia: Mechanisms and laboratory investigation

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Λέκκα - Σωτηροπούλου(   )

10:55 - 11:20
Παχυσαρκία ως χρόνια υποκλινική φλεγμονή: βιοδείκτες / Obesity as Chronic subclinical inflammation: Biomarkers in clinical-laboratory practice

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Μ. Νταλαμάγκα(   )

11:20 - 11:45
Βιολογικοί δείκτες γήρανσης και χρόνιας φλεγμονής / Biological indexes of aging and chronic inflammation

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Ιωαννίδης(   )

11:45 - 12:00
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Φ. Παληογιάννη, Σ. Χατζηπαναγιώτου

12:00 - 12:30
Διάλειμμα / Break 

12:30 - 14:00
Η ανοσολογία στην καθημερινή πράξη του Παθολόγου / Immunology in the Internists' clinical practice 

Evaluated
Evaluation
12:30 - 12:55
Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα / Autoinflammatory diseases

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Π. Σκένδρος(   )

12:55 - 13:20
Ανοσοπαρέμβαση στη λοίμωξη / Immuno-intervention on infection

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ι. Γκουγκουρέλας(   )

13:20 - 13:45
Φαρμακευτική υπερευαισθησία / Pharmaceutical hypersensitivity

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ν. Μήκος(   )

13:45 - 14:00
Συζήτηση / Break

Πρόεδροι: Χ. Σαββόπουλος, Μ. Σαμάρκος

14:00 - 14:30
Διάλεξη / Lecture 

Evaluated
Evaluation
14:00 - 14:25
Η τεχνητή νοημοσύνη στην ανοσολογική έρευνα / Artificial intelligence as a tool in immunological research

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ι. Θεοδώρου(   )

14:25 - 14:30
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Μ. Δανιηλίδης, Μ. Βάρλα - Λευθεριώτη

14:30 - 15:30
Διάλειμμα / Break 

15:30 - 16:00
Διάλεξη / Lecture 

Evaluated
Evaluation
15:30 - 15:55
Το Β λεμφοκύτταρο στην παθογένεια του ΣΕΛ / The B cell in SLE pathogenesis

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ν. Λιόσης(   )

15:55 - 16:00
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Π. Μπούρα, Δ. Μπούμπας

16:00 - 17:30
Η σύγχρονη τεχνολογία στο Ανοσολογικό Εργαστήριο / Current technology in Immunology Labs 

Evaluated
Evaluation
16:00 - 16:25
Κυτταρομετρία μάζας / Mass cytometry

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ε. Κ. Βέτσικα(   )

16:25 - 16:50
NGS

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Β. Κίτσιου(   )

16:50 - 17:15
Συνεστιακή μικροσκοπία / Confocal microscopy

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Χ. Μπολέτη

17:15 - 17:30
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Αικ. Ψαρρά, Μ. Τζανουδάκη

17:30 - 18:00
Διάλεξη / Lecture 

Evaluated
Evaluation
17:30 - 17:55
Αγγειοοίδημα: ένα μοντέλο Ιατρικής Ακριβείας / Angioedema: A model of precision medicine

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Γερμενής(   )

17:55 - 18:00
Συζήτηση / Lecture

Πρόεδροι: Αικ. Σταυροπούλου - Γκιόκα, Μ. Σπελέτας

18:00 - 18:30
Διάλειμμα / Break 

18:30 - 19:00
Τελετή έναρξης / Opening Ceremony 

Χαιρετισμοί επισήμων προσκεκλημένων / Official salutations

Evaluated
Evaluation
19:00 - 19:45
Τελετή έναρξης / Opening Ceremony 

Κεντρική Διάλεξη / Lecture

Evaluated
Evaluation
19:00 - 19:40
Αυτοαντισώματα: Ρύθμιση της παραγωγής και κλινικές εφαρμογές / Autoantibodies: Regulation on production - Clinical applications

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Τζιούφας(   )

19:40 - 19:45
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδρος: Α. Τσιρογιάννη

05/12 ΑΙΘΟΥΣΑ / HALL 2
10:30 - 11:30
Προφορικές Ανακοινώσεις (ΠΑ 01-05) / Oral Presentations (OR 01-05) 

Evaluated
Evaluation
10:30 - 10:38
ΠΑ.01 ΑΥΤΟΦΑΓΙΑ ΣΤΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ HIF1A/REDD1 ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ / OR.01 AUTOPHAGY IN MYELODYSPLASTIC SYNDROMES: THE ROLE OF THE HIF1A/REDD1 MOLECULAR PATHWAY

Ι. Στεργίου1, Κ. Καμπάς2, Θ. Κατσίλα3, Π. Γκασούκα4, Α. Δημητρακοπούλου4, Στ. Γιαννούλη5, Ν. Καφάση4, Μ. Βουλγαρέλης1 (1Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθηνά / 2Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθηνά / 3Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Ελληνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθηνά / 4Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. Λαϊκό /5Αιματολογικό Τμήμα, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα)

Evaluated
Evaluation
10:38 - 10:46
ΠΑ.02 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ, ΑΝΑΧΑΙΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ / EP.02 HUMAN MONOCLONAL CELL-PENETRATING ANTIBODIES, DERIVED FROM MULTIPLE MYELOMA PATIENTS’ SERA, INHIBIT CELLULAR MOTILITY AND INDUCE APOPTOSIS OF METASTATIC BREAST CANCER CELLS

Θ. Στιβαρού, Ι. Σαρρηγεωργίου, Α. Πολυχρονοπούλου, Π. Λυμπέρη (Εργαστήριο Ανοσολογίας, Τμήμα Ανοσολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα)

Evaluated
Evaluation
10:46 - 10:54
ΠΑ.03 ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ CEREBLON (CRBN) ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ (ΠΜ): ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ / OR.03 IMMUNOMODULATORY DRUGS AND CEREBRON LEVELS (CRBN) IN THE SERA OF PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA: PROGNOSTIC VALUE AND CLINICAL CORRELATIONS

Α. Ι. Γκιόκα2, Ν. Καφάση1, Β. Μπάρτζη2, Ε. Λέκκα1, Κ. Τσαλιμαλμά1, Ν. Καφάση1, Μ. Χ. Κυρτσώνη2 (1Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, ΓΝΑ Λαϊκό, Αθήνα / 2Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Λαϊκό, Αθήνα)

Evaluated
Evaluation
10:54 - 11:02
ΠΑ.04 Ο ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ HLA-A*02 ΚΑΙ HLA-A*24 ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ / OR.04 THE PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF HLA-A*02 AND HLA-A*24 IN PROSTATE CANCER

Σ. Στοκίδης1, Σ. Φόρτης1, Π. Κογιώνου1, Θ. Αναγνώστου2, Σ. Περέζ1, Κ. Μπαξεβάνης3 (1Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου, Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» / 2Ουρολογική Κλινική, Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» / 3Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»)

Evaluated
Evaluation
11:02 - 11:10
ΠΑ.05 ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΑ ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (EPC) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 (ΣΔ2) ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ (ΠΝ) / OR.05 ENDOTHELIAL PROGENITOR CELLS IN TYPE-2 DIABETES WITH AND WITHOUT PERIPHERAL NEUROPATHY

Ν. Δημητρακοπούλου1, Ν. Καφάση2, Ι. Ελευθεριάδου1, Α. Δημητρακοπούλου2, Ε. Jude3, Ν. Τεντολούρης1 (1Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» / 2Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» / 3Tameside General Hospital, Ashton-Under-Lyne, Lancashire, UK)

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ν. Καφάση

Πρόεδροι: Α. Σιόρεντα, Ε. Γρηγορίου

11:30 - 12:00
Δορυφορική Διάλεξη (ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.) / Satellite Lecture (sponsor P. ZAFIROPOULOS S.A.) 

Evaluated
Evaluation
11:30 - 12:00
The IMUPRO Concept®: How an IgG guided food elimination diet could help to manage auto-immune diseases

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: C. Lieners

Πρόεδροι: Π. Σκένδρος, Π. Σιδεράς

12:00 - 12:30
Διάλειμμα / Break 

12:30 - 13:30
Προφορικές Ανακοινώσεις (ΠΑ 06-10) / Oral Presentations (OR 06-10) 

Evaluated
Evaluation
12:30 - 12:38
ΠΑ.06 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ / OR.06 BIOMARKERS’ EVALUATION IN THE DIAGNOSIS AND FOLLOW-UP OF CHILDREN WITH CELIAC DISEASE

Β. Κίτσιου, Ι. Χαρωνίτη, Ε. Κόντου, Θ. Αθανασιάδης, Κ. Αμπελακιώτου, Δ. Κουνιάκη, Γ. Οικονομίδης, Κ. Σουφλερός, Αικ. Ταράση, Α. Τσιρογιάννη (Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα)

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Β. Κίτσιου

12:38 - 12:46
ΠΑ.07 ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΟΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι / OR.07 SPECIFIC ANTIBODIES AND COEXISTENCE WITH ORGAN-SPECIFIC AUTOANTIBODIES IN TYPE-1 DIABETES MELLITUS PATIENTS

Κ. Αμπελακιώτου1, Χ. Τσίγαλου2, Ε. Κόντου1, Δ. Σιαμπάνη1, Σ. Πομώνη1, Δ. Γκορέζης1, Α. Λεμονή1, Κ. Σουφλερός1, Α. Γράψα2, Α. Τσιρογιάννη1 (1Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα / 2Εργαστήριο Μικροβιολογίας Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολη)

Evaluated
Evaluation
12:46 - 12:54
ΠΑ.08 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΦΙΛΗ (RPR) / OR.08 A STUDY ON THE ANTIPHOSPHOLIPID AUTOANTIBODIES IN PATIENTS WITH POSITIVE RPR TESTING

Θ. Κωνσταντινίδης1, Ε. Κοντεκάκη1, Α. Καρβέλας2, Α. Παρασχάκη2, Μ. Ασλανίδου2, Ε. Μητοπούλου2, Ι. Ντεφίδου1, Κ. Παρίση1, Λ. Λαζίδης1, Γ. Μαρτίνης1, Χ. Τσίγαλου2 (1Αιμοδοσία, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης / 2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη)

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Χ. Τσίγαλου

12:54 - 13:02
ΠΑ.09 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΟΣ/ EP.09 EVALUATION AND COMPARISON OF APPLIED METHODS IN THE DETECTION AND SPECIFICITY OF ANTIBODIES IN AUTOIMMUNE LIVER DISEASES

Ε. Κόντου, Κ. Αμπελακιώτου, Ε. Συνοδινού, Σ. Πομώνη, Δ. Σιαμπάνη, Α. Μπλέτσα, Α. Καλογιάννη, Α. Λεμονή, Κ. Σουφλερός, Α. Τσιρογιάννη (Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα)

Evaluated
Evaluation
13:02 - 13:10
ΠΑ.10 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ ΠΛΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΣΕ ΥΠΟΓΟΝΙΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΑ NK ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ / OR.10 THE EFFECT OF A FATTY-ACID-BASED ORAL FORMULA ON PERIPHERAL BLOOD NK CELL DISTURBANCES IN SUB-FERTILE WOMEN

Β. Γελαδάκη1, Χ. Τσεκούρα2, Χ. Μπαλαμώτη3, Θ. Κεαρμιτζόγλου2, Χ. Τσαρμακλής4, Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη1 (1R&D, RODI PHARMACEUTICALS LLC / 2Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου» / 3Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / 4Ελεύθερος Επαγγελματίας)

Evaluated
Evaluation

Πρόεδροι: Ε. Κρεμασμένου, Β. Κίτσιου

14:30 - 15:30
Διάλειμμα / Break 

15:00 - 16:00
Αναρτημένες Ανακοινώσεις (ePosters) (ΑΑ 01-16) / e-Poster Presentations (EP 01-16) 

Η παρουσίαση θα ξεκινήσει πριν το τέλος του διαλείμματος / The session will begin before the end of the break

Evaluated
Evaluation
15:00 - 15:02
ΑΑ.01 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚΥΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΥΘΡΑ / EP.01 RETROSPECTIVE STUDY OF PREGNANT EXAMINED DURING THEIR PREGNANCY FOR RUBELLA

Μ. Γερασίμου1, Π. Χριστοδούλου1, Στ. Μαντζούκης2, Ν, Ζώτος1 (1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» / 2Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»)

Evaluated
Evaluation
15:02 - 15:04
ΑΑ.02 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / EP.02 LEPTOSPIROSIS DETECTION IN GENERAL HOSPITAL OF IOANNINA DURING 2017-2018

Μ. Γερασίμου1, Π. Χριστοδούλου1, Στ. Μαντζούκης2, Ν. Ζώτος1, Ε. Χρυσοστόμου1 (1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» / 2Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»)

Evaluated
Evaluation
15:04 - 15:06
ΑΑ.03 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΕΓΚΥΩΝ ΑΠΟ CMV ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ / EP.03 RETROSPECTIVE STUDY OF THE INCIDENCE OF CMV INFECTION IN PREGNANT WOMEN IN A REGIONAL HOSPITAL

Μ. Γερασίμου1, Στ. Μαντζούκης2, Π. Χριστοδούλου1, Ν. Ζώτος1 (1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» / 2Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»)

Evaluated
Evaluation
15:06 - 15:08
ΑΑ.04 ΑΡΘΡΟΫΜΕΝΙΚΗ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΩΜΑΤΩΣΗ (Σ. REICHEL) ΣΕ HIV(+) ΑΣΘΕΝΗ ΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ IRIS ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΡΕΤΤΡΟΪΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / SYNOVIAL CHONDROROMATOSIS (REICHEL SYNDROME) AS AN IRIS MANIFESTATION FOLLOWING CART IN AN HIV (+) PATIENT

Α. Σαραντόπουλος1, Δ. Βαλαγκούτη2,3, Θ. Χρυσανθίδης3, Ο. Τσαχουρίδου3, Π. Κολλάρας3, Σ. Μεταλλίδης3 (1Β’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» / 2ΕΟΔΥ Θεσσαλονίκης / 3Α’ Παθολογική Κλινική, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ)

Evaluated
Evaluation
15:08 - 15:10
ΑΑ.05 ΕΤΕΡΟΖΥΓΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ IRAK-4 ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 17 ΕΤΩΝ / IDENTIFICATION OF A HETEROZYGOUS VARIANT IN THE IRAK-4 GENE IN A 17-YEAR OLD FEMALE PATIENT

Π. Καρανάνου, Α. Αλατάκη, Ο. Βαμπερτζή, Ε. Παπαδοπούλου-Αλατάκη (Δ’ Παιδιατρική Κλινική, Γ.Π.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»)

Evaluated
Evaluation
15:10 - 15:12
ΑΑ.06 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ IGA ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE / EP.06 IGA DEFICIENCY AND CORRELATION WITH STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTIONS

Μ. Γερασίμου1, Π. Χριστοδούλου1, Στ. Μαντζούκης2, Ν. Ζώτος1 (1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» / 2Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»)

Evaluated
Evaluation
15:12 - 15:14
ΑΑ.07 ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ / AUTOIMMUNE DISEASE IN ADULT PATIENTS WITH PRIMARY ANTIBODY DEFICIENCY: A SINGLE-CENTER EXPERIENCE

Ι. Κάκκας1, Μ. Μπουζάνη2, Γ. Κούρτη2, Φ. Μιχελής2, Ε. Γρηγορίου1, Θ. Καρμίρης2, Α. Τσιρογιάννη1 (1Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» / 2Κλινική Αιματολογική και Λεμφωμάτων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»)

Evaluated
Evaluation
15:14 - 15:16
ΑΑ.08 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΚΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ / EP.08 HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES IN COMMON VARIABLE IMMUNODEFICIENCY: A SINGLE-CENTER EXPERIENCE

Ι. Κάκκας1, Μ. Μπουζάνη2, Γ. Κούρτη2, Φ. Μιχελής2, Ε. Γρηγορίου1, Θ. Καρμίρης2, Α. Τσιρογιάννη1 (1Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» / 2Κλινική Αιματολογική και Λεμφωμάτων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα)

Evaluated
Evaluation
15:16 - 15:18
ΑΑ.09 ΕΜΦΥΤΑ ΛΑΘΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ 25 ΕΤΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ / EP.09 INBORN ERRORS OF IMMUNITY: 25-YEARS’ EXPERIENCE OF THE PEDIATRIC IMMUNOLOGY REFERRAL CENTER OF NORTHERN GREECE

Α. Γκαντάρας, Ε. Παπαδημητρίου, Α. Ταπάρκου, Β. Τζιμούλη, Β. Σγουροπούλου, Μ. Τραχανά, Ε. Φαρμάκη (Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς, A’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»)

Evaluated
Evaluation
15:18 - 15:20
ΑΑ.10 ΜH ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ / EP.10 NON-INFECTIOUS MANIFESTATIONS OF COMMON VARIABLE IMMUNODEFICIENCY: A SINGLE-CENTER EXPERIENCE

Α. Γκαντάρας, Ε. Παπαδημητρίου, Α. Ταπάρκου, Β. Τζιμούλη, Β. Σγουροπούλου, Μ. Τραχανά, Ε. Φαρμάκη (Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς, A’ Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»)

Evaluated
Evaluation
15:20 - 15:22
ΑΑ.11 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «Η Αγία Σοφία» ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ / EP.11 PATIENTS DIAGNOSED WITH PRIMARY IMMUNODEFICIENCY DISEASES IN THE REFERRAL CENTER OF “AGHIA SOPHIA” CHILDREN’S HOSPITAL DURING THE LAST DECADE

Σ. Τάντου, Μ. Τζανουδάκη, Β. Πολάκη, Κ. Σπανού, Ε. Ζαιμάκη, Ε. Πασχάλη, Π. Γιαννακοπούλου, N. Kωνσταντινίδου, Ε. Λιάτσης, Μ. Κανάριου (Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Ειδικό Κέντρο και Κέντρο Αναφόρας για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες-Παιδιατρική Ανοσολογία, Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»)

Evaluated
Evaluation
15:22 - 15:24
ΑΑ.12 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΑΝΘΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ (ΣΕΛ). ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ SLICC / EP.12 A CASE OF EROSIVE ENANTHEMA AS THE INITIAL MANIFESTATION OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE). HARMONIZATION WITH SLICC DIAGNOSTIC CRITERIA

Ι. Λεφάκη1, Α.-Μ. Γεωργιάδου2, Ι. Γκουγκουρέλας2, Π. Μπούρα2 (1Γενική Κλινική Euromedica, Θεσσαλονίκη / 2Β’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»)

Evaluated
Evaluation
15:24 - 15:26
ΑΑ.13 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ (HLA) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ / EP.13 STUDY OF GENETIC POLYMORPHISMS OF HUMAN LEUKOCYTE ANTIGENS (HLA) IN PATIENTS WITH DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA

Ι. Διαμαντή1, Α. Φυλάκτου2, Ε. Βέρρου3, Θ. Καραμπατάκης2, Αικ. Αναστασίου2, Α. Μπούκλα2, Ε. Σιδηρά2, Γ. Χατζίκα2, Ε. Βλαχάκη4, Γ. Γκιούλα5 (1Βιοχημικό – Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Α.Ν.Θ. Θεαγένειο / 2Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας – Τμήμα Ανοσολογίας, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» / 3Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. Θεαγένειο / 4B’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» / 5Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ)

Evaluated
Evaluation
15:26 - 15:28
ΑΑ.14 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΑΚ) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗ ΝΟΣΟ (ΧΚΝ) / EP.14 HSCT IN CHILDREN WITH CHRONIC GRANULOMATOUS DISEASE

Α. Παϊσίου1, Μ. Τζανουδάκη2, Ε-Δ. Ιωαννίδου1, Χ. Οικονομοπούλου1, Κ. Καίσαρη1, Κ. Σπανού2, Α. Κομιτοπούλου1, Ε. Πασχάλη2, Μ. Λιάτσης2, Μ. Κτιστάκη1, Ι. Περιστέρη1, Ε. Γουσέτης1, Γ. Βεσσαλάς1, Ν. Κωνσταντινίδου2, Μ. Κανάριου2, Β. Κίτρα1 (1Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν.Α. Παίδων «Η Αγία Σοφία» / 2Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. Παίδων «Η Αγία Σοφία»)

Evaluated
Evaluation
15:28 - 15:30
ΑΑ.15 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΑΚ) ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ WISCOTT ALDRICH (WAS): Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / EP.15 HSCT IN INFANTS WITH WISCOTT – ALDRICH SYNDROME: A SINGLE-CENTER EXPERIENCE

Ε-Δ. Ιωαννίδου1, Μ. Τζανουδάκη2, Α. Παϊσίου1, Κ. Καίσαρη1, Β. Πολάκη2, Χ. Οικονομοπούλου1, Α. Κομιτοπούλου1, Σ. Τάντου2, Ε. Γουσέτης1, Ι. Περιστέρη1, Μ. Κανάριου2, Ν. Κωνσταντινίδου2, Γ. Βεσσαλάς1, Β. Κίτρα1 (1Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν.Α. Παίδων «Η Αγία Σοφία» / 2Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. Παίδων «Η Αγία Σοφία»)

Evaluated
Evaluation
15:30 - 15:32
ΑΑ.16 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: 15ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ / EP.16 THE RISK OF MALIGNANCY IN GREEK PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS: 15-YEAR EXPERIENCE FROM A SINGLE-CENTER

Κ. Οικονόμου, Α. Γκούβη, Α. Γκαντάρας, Α. Σαραντόπουλος (Β’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»)

Evaluated
Evaluation
16:00 - 17:00
Ανοσολογία και Δημόσια Υγεία / Immunology and Public Health 

Evaluated
Evaluation
16:00 - 16:25
Εμβολιασμοί στην προσφυγική κρίση / Vaccinations in the Refugee crisis

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ε. Φαρμάκη

16:25 - 16:50
HCV λοίμωξη - Η συμβολή της Ανοσολογίας / Immunology of HCV Infection

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Γ. Γκιούλα

16:50 - 17:00
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Β. Καψιμάλη - Βαϊοπούλου, Φ. Γκόμα

17:00 - 17:30
Διάλεξη / Lecture 

Evaluated
Evaluation
17:00 - 17:25
Ο ρόλος της HLA-G στις κακοήθειες / HLA-G role in malignancy

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Αικ. Σταυροπούλου - Γκιόκα

Πρόεδροι: Γ. Κυριαζής, Αικ. Ταράση

06/12 ΑΙΘΟΥΣΑ / HALL 1
09:30 - 10:00
Διάλεξη / Lecture 

Evaluated
Evaluation
09:30 - 09:55
Ανοσολογικοί δείκτες - θεραπευτικοί στόχοι στις σπειραματονεφρίτιδες / Immunological Indexes - Therapeutic targets in Glomerulonephritides

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Μ. Στάγκου(   )

09:55 - 10:00
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Ι. Μπολέτης, Θ. Αποστόλου

10:00 - 11:30
Ανοσολογία του Καρδιαγγειακού Συστήματος / Immunology in Cardiovascular System 

Evaluated
Evaluation
10:00 - 10:25
Μικροβίωμα και αγγειακή φλεγμονή / Microbioma and Vascular Inflammation

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Χ. Τσίγαλου(   )

10:25 - 10:50
Θρομβοεμβολικά επεισόδια και αυτοανοσία / Thromboembolic episodes and autoimmunity

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Γ. Καϊάφα(   )

10:50 - 11:15
Ανοσογενετική και επιγενετική καρδιαγγειακών νοσημάτων / Genetics and Epigenetics of Cardiovascular Diseases

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κ. Αδάμ(   )

11:15 - 11:30
Συζήτηση

Πρόεδροι: Ν. Κωνσταντινίδου, Χ. Καλιούλη - Αντωνοπούλου

11:30 - 12:00
Διάλειμμα / Break 

12:00 - 13:00
EASI Study Group: Autoantibody diagnostic in clinical practice 

Evaluated
Evaluation
12:00 - 12:25
EASI: From Idea to Organization

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: J. Damoiseaux(   )

12:25 - 12:50
EASI-ICAP: International survey on ANA testing

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Δ. Μπόγδανος(   )

12:50 - 13:00
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Χ. Νικολάου, Χ. Τσίγαλου

13:00 - 13:30
Διάλεξη / Lecture 

Evaluated
Evaluation
13:00 - 13:25
Second generation of autoantibody testing by digital fluorescence

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: D. Roggenbuck(   )

13:25 - 13:30
Συζήτηση

Πρόεδροι: Ν. Καφάση, Δ. Μπόγδανος

13:30 - 16:00
Γενική Συνέλευση - Εκλογές ΕΕΑ / General Assembly – HSI Board Elections 

Evaluated
Evaluation
16:00 - 17:00
Ανοσολογία του γαστρεντερικού συστήματος / Immunology of the Gastrointestinal Tract 

Evaluated
Evaluation
16:00 - 16:25
Μεταβολές της εντερικής χλωρίδας: αίτιο, αιτιατό των ΙΦΝΕ / Alterations of intestinal flora: Cause, Consequence of IBD

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ε. Περιβολιώτη(   )

16:25 - 16:50
ΙΦΝΕ: νέοι μέθοδοι ανοσοπαρέμβασης / IBD: An update on immune – intervention approaches

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κ. Σουφλέρης(   )

16:50 - 17:00
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Ι. Γουλής, Ε. Αγγελάκης

17:00 - 17:30
Διακεκριμένη Διάλεξη / Keynote Lecture 

Evaluated
Evaluation
17:00 - 17:25
Hyper stimulation of the immune system as a major mechanism for induction of autoimmunity and autoimmune diseases

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Y. Shoenfeld(   )

17:25 - 17:30
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Χ. Μουτσόπουλος, Α. Τσιρογιάννη, Α. Τζιούφας

17:30 - 18:00
Διάλειμμα / Break 

18:00 - 18:30
Διάλεξη τέχνης και πολιτισμού / Lecture on Art and Culture 

Evaluated
Evaluation
18:00 - 18:30
Το υπό του κειμένου κείμενο ενός θεατρικού έργου / The “text within a text” of a Theatrical play

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Γ. Κιμούλης

19:25 - 19:30
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδρος: Α. Τσιρογιάννη

06/12 ΑΙΘΟΥΣΑ / HALL 2
08:30 - 09:30
Προφορικές Ανακοινώσεις (No 11-15) / Oral Presentations (OR 11-15) 

Evaluated
Evaluation
08:30 - 08:38
ΠΑ.11 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ Β ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ / OR.11 PERIPHERAL BLOOD B CELL SUBPOPULATIONS IN ADULT PATIENTS WITH PRIMARY ANTIBODY DEFICIENCY

Α. Ψαρρά, Ι. Κάκκας, Α. Μπλέτσα, Ε. Γρηγορίου, Ε. Κόντου, Α. Τσιρογιάννη (Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»)

Evaluated
Evaluation
08:38 - 08:46
ΠΑ.12 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ IL-10/IL10R ΜΕ ΕΥΚΟΛΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟ / OR.12 AN EASILY APPLICABLE METHOD FOR STUDYING THE EFFICIENCY OF THE IL-10/IL-10R PATHWAY

Μ. Τζανουδάκη1, Μ. Τσούπρου2, Ε. Σκευοφύλαξ2, Σ. Τάντου3, Β. Πολάκη3, Α. Λιμιώτη3, Ε. Λιάτσης3, Μ. Κανάριου3 (1Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας- Κέντρο Αναφοράς Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών, Γ.Ν.Παίδων «Η ΑΓ. Σοφία», Αθήνα / 2Α’ Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν.Α. Παίδων «Η Αγία Σοφία» / 3Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. Παίδων «Η Αγία Σοφία»)

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Μ. Τζανουδάκη

08:46 - 08:54
ΠΑ.13 ΝΗΠΙΟ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΕΙΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ IL-12/IFN-Γ / OR.13 TODDLER WITH RECURRENT EPISODES OF SALMONELLOSIS: INVESTIGATING THE DEFECT OF THE IL-12/IFN-Γ AXIS

Α. Γκαντάρας1, Ο. Τσιάτσιου2, Ε. Παπαδημητρίου1, Ε. Μιχαηλίδου2, Μ. Τζανουδάκη3, A. Tαπάρκου1, Χ. Ανταχόπουλος2, Ε. Φαρμάκη1 (1Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς, A’ Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης / 2Γ’ Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης / 3Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα)

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Γκαντάρας

08:54 - 09:02
ΠΑ.14 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΜΟΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ / OR.14 PRESENTATION OF AN INCIDENT OF HAEMOPHAGOCYTIC SYNDROME ON THE GROUND OF POSSIBLE COMMON VARIABLE IMMUNODEFICIENCY DISORDER

Δ. Αλεξίου1, Χ. Ζήσης2, Π. Ζορμπάς1, Στ. Κάραλης1, Στ. Μυλωνάς1, Ν. Αγγέλης1, Ε. Γάτσα3, Χ. Μυλωνά1 (1Β’ Παθολογική, Γ.Ν. Τρικάλων / 2Γ.Ν. Τρικάλων / 3Τακτικό Αιματολογικό Ιατρείο, Γ.Ν. Τρικάλων)

Evaluated
Evaluation
09:02 - 09:10
ΠΑ.15 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΝΟΣΟΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ / IMPLANTABLE, PRE-ACTIVATED MICROCONED-SI SCAFFOLD VACCINES FOR CANCER THERAPY

Β. Πατεράκη1, Ι. Ζέρβα1, Χ. Λαναρά2, Ε. Στρατάκης2, Ειρ. Αθανασάκη1 (1Dept of Biology, University of Crete / 2Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας - ΙΤΕ)

Evaluated
Evaluation

Πρόεδροι: Σ. Τάντου, Θ. Κεραμιτζόγλου

09:30 - 10:00
Διάλεξη / Lecture 

Evaluated
Evaluation
09:30 - 09:55
Ανοσιακοί δείκτες στην ψύχωση / Immunological indexes in psychosis

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Σ. Φωτέλη

09:55 - 10:00
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Γ. Κυριαζής, Αικ. Παυλίτου - Τσιόντση

10:00 - 11:30
Προφορικές Ανακοινώσεις (No 16-23) / Oral Presentations (OR 16-23) 

Evaluated
Evaluation
10:00 - 10:08
ΠΑ.16 ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΤΩΝ MICA ΚΑΙ NKG2D ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ / OR.16 GENETIC POLYMORPHISM OF MICA AND NKG2D RECEPTORS IN GREEK PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

Α. Ταράση1, J. Wielińska2, Ε. Μολέ3, M. Iwaszko2, Β. Κίτσιου1, Δ. Κουνιάκη1, Θ. Αθανασιάδης1, Χ. Σφοντούρης3, K. Bogunia-Kubik2, Α. Τσιρογιάννη1 (1Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα / 2Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wroclaw / 3Ρευματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα)

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Αικ. Ταράση

10:08 - 10:16
ΠΑ.17 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ HLA ΤΑΞΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ HBV-ΛΟΙΜΩΞΗ / OR.17 ASSOCIATION OF HLA CLASS I AND II ALLELES WITH HBV-INFECTION

Ε. Μυσερλή1, Α. Φυλάκτου1, Γ. Πετάσης1, Αικ. Αναστασίου1, Θ. Καραμπατάκης1, Ε. Χατζηδρόσου1, Α. Μπούκλα1, Φ. Μακροβασίλη1, Γ. Γκιούλα2 (1Τμήμα Ανοσολογίας, Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας (ΕΠΚΙ), Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο / 2Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ)

Evaluated
Evaluation
10:16 - 10:24
ΠΑ.18 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΑΝΟΣΟΥ ΛΕΜΦΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ / OR.18 CLINICAL DIAGNOSIS, MOLECULAR TESTING AND CONFIRMATION OF AUTOIMMUNE LYMPHOPROLIFERATIVE SYNDROME (ALPS)

Σ. Ραφτοπούλου1, Α. Γκαντάρας2, Α. Ταπάρκου2, Μ. Οικονόμου2, Ε. Παπαδημητρίου2, Α. Τραγιαννίδης3, Μ. Σπελέτας1, Ε. Φαρμάκη2 (1Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα / 2Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς, A’ Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο / 3Β΄ Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη)

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Γκαντάρας

10:24 - 10:32
ΠΑ.19 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ IN VITRO AND IN VIVO ΣΕ ΜΥΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΤΑ MHCII ΜΟΡΙΑ / OR.19 PHENOTYPE INVERSION AND REDUCTION OF INTERLEUKIN PRODUCTION BY SOLUBLE MHCII MOLECULES IN AN AUTOIMMUNE HEPATITIS MURINE EXPERIMENTAL IN VITRO AND IN VIVO MODEL

Κ. Μπακέλα, Γ.-Μ. Δημητράκη, Ε. Σκούφα, Ειρ. Αθανασάκη (Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Evaluated
Evaluation
10:32 - 10:40
ΠΑ.20 Ο ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ETS2 REPRESSOR FACTOR (ERF) ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΘΥΜΟ / OR.20 ETS2 REPRESSOR FACTOR (ERF) POSITIVELY REGULATES T LYMPHOCYTE MATURATION IN THYMUS

Σπ. Τσιομήτα1, Γ. Θυφρονίτης1, Γ. Μαυροθαλασσίτης2 (1Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολόγων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / 2Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτη)

Evaluated
Evaluation
10:40 - 10:48
ΠΑ.21 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ Β ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ / EP.21 THE EFFECT OF END-STAGE RENAL DISEASE ON THE SUBPOPULATIONS AND IMMUNE RESPONSE OF B LYMPHOCYTES

Δ.-Β. Δαϊκίδου1, Α. Φυλάκτου2, Ε. Σαμπάνη1, Β. Νικολαϊδου2, Δ. Ασουχίδου2, Χ. Δημητριάδης1, Μ. Στάγκου1, Αικ. Παπαγιάννη1 (1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» / 2Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»)

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Μ. Στάγκου

10:48 - 10:56
ΠΑ.22 ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΠΛΥΘΗΣΜΩΝ ΤΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) / OR.22 ALTERATIONS OF T-CELL SUBPOPULATIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE

Ε. Σαμπάνη1, Μ. Φυλάκτου2, Μ. Στάγκου1, Β. Νικολαΐδου2, Δ. Ασουχίδου2, Δ.-Β. Δαϊκίδου1, Αικ. Αναστασίου2, Χρ. Δημητριάδης1, Π. Γιαμαλής1, Ε. Ευγενικάκη2, Αικ. Παπαγιάννη1 (1Νεφρρολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη / 2Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας-Τμήμα Ανοσολογίας, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»)

Evaluated
Evaluation
10:56 - 11:04
ΠΑ.23 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ DE NOVO ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΟΤΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (DNDSA) META ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΩΝ ΜΕ HLA - MATCHMAKER ΚΑΙ PIRCHE II (PREDICTED INDIRECTLY RECOGNIZABLE HLA EPITOPES II) / OR.23 PREDICTION OF THE INCIDENCE OF DE-NOVO DONOR-SPECIFIC HLA ANTIBODIES FOLLOWING RENAL TRANSPLANTATION VIA HLA-MATCHMAKER AND PIRCHE II (PREDICTED INDIRECTLY RECOGNIZABLE HLA EPITOPES II) EPITOPE ANALYSIS

Α. Φυλάκτου1, Θ. Καραμπατάκης1, Α. Μπούκλα1, Αικ. Αναστασίου1, Ε. Κασιμάτης2, Μ. Παπαχρήστου1, Μ. Νταουντάκη3, Β. Νικολαΐδου1, Γ. Χατζίκα1, Αικ. Παπαγιάννη2, Ι. Φούζας4 (1Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας-Τμήμα Ανοσολογίας, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο / 2Νεφρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο / 3Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Βιοχημείας / 4Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο)

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Φυλάκτου

Πρόεδροι: Α. Δημητρακοπούλου, Π. Σιδεράς, Μ. Μπανταδάκη

11:30 - 12:00
Διάλειμμα / Break 

12:00 - 12:30
Βασική Έρευνα στην Ανοσολογία / Basic Immunology 

Evaluated
Evaluation
12:00 - 12:25
Οι ιντερφερόνες λάμδα στην προστασία του οργανισμού από τις λοιμώξεις / The protective role of IFN-λ against infections

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ε. Ανδρεάκος

12:25 - 12:30
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Α. Γερμενής, Π. Λυμπέρη

12:30 - 13:00
Διάλεξη / Lecture 

Evaluated
Evaluation
12:30 - 12:55
Διαταραχές ενδοκρινών αδένων μετά από στοχευμένη ανοσοθεραπεία / Endocrinological side effects of targeted immunotherapy

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Δ.-Α. Βασιλειάδη

12:55 - 13:00
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Α. Γιαννακού, Σ. Τσαγκαράκης

13:00 - 13:30
Διάλεξη / Lecture 

Evaluated
Evaluation
13:00 - 13:25
Μονοκλωνικά αντισώματα: ανοσοφαρμακολογία στα νευρολογικά νοσήματα / MAbs in Neurological Diseases

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Μ.-Ε. Ευαγγελοπούλου

13:25 - 13:30
Συζήτηση

Πρόεδροι: Αικ. Παυλίτου - Τσιόντση, Β. Τσαβδαρίδου

13:30 - 16:00
Γενική Συνέλευση - Εκλογές ΕΕΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ 1) / General Assembly – HSI Board Elections (HALL 1) 

Evaluated
Evaluation
16:00 - 16:30
Δορυφορική Διάλεξη / Satellite Lecture 

ευγενική χορηγία της εταιρίας AESKU.Diagnostics-ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. / sponsor AESKU.Diagnostics - VARELAS S.A

Evaluated
Evaluation
16:00 - 16:25
Beyond coeliac – Neoepitope in diagnostics and pathomechanism

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: T. Matthias

16:25 - 16:30
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Ε. Ρώμα, Χ. Τσίγαλου

07/12 ΑΙΘΟΥΣΑ / HALL 1
09:30 - 10:30
EFIS - Task force on Vaccination 

Evaluated
Evaluation
09:30 - 09:55
Rationale for the development of the Joint Action

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: I. Gursel

09:55 - 10:20
The Greek experience

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Αικ. Σαραντοπούλου(   )

10:20 - 10:30
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Μ. Καναρίου, Α. Σαραντόπουλος

10:30 - 12:00
Ανοσo-ογκολογία / Immuno-Oncology 

Evaluated
Evaluation
10:30 - 10:55
Ανοσιακή απόκριση στον καρκίνο / Cancer Immunosurveillance

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Φυλάκτου(   )

10:55 - 11:20
Ανοσοθεραπεία: νέα ερευνητικά δεδομένα / Immunotherapy 2019

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ο. Τσιτσιλώνη

11:20 - 11:45
Αναστολείς των σταθμών ελέγχου: κλινικές προεκτάσεις / Checkpoint inhibitors: Clinical extensions

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Π. Μπούρα(   )

11:45 - 12:00
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Ζ. Πολυμενίδης, Π. Μπούρα

12:00 - 12:30
Διάλειμμα / Break 

12:30 - 13:00
Διακεκριμένη Διάλεξη / Keynote Lecture 

Evaluated
Evaluation
12:30 - 12:55
HSCT beyond hematological diseases

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ι. Μυτιληναίος(   )

12:55 - 13:00
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Χ. Παπαστεριάδη, Α. Ινιωτάκη - Θεοδωράκη

13:00 - 14:30
Μεταμόσχευση / Transplantation 

Evaluated
Evaluation
13:00 - 13:25
Νέοι βιοδείκτες απόρριψης στη μεταμόσχευση νεφρού / New biomarkers in renal transplantation

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Βιττωράκη(   )

13:25 - 13:50
Διασταύρωση σε επίπεδο επιτόπων στη μεταμόσχευση νεφρού / HLA matching at the epitope level in renal transplantation

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Αικ. Ταράση(   )

13:50 - 14:15
T-regs στην HSCT / T-regs in HSCT

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Χ. Οικονομοπούλου(   )

14:15 - 14:30
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Α. Φυλάκτου, Α. Σιόρεντα

14:30 - 15:00
Διάλειμμα / Break 

15:00 - 15:45
Νανοτεχνολογία / Nanotechnology 

Evaluated
Evaluation
14:30 - 14:45
Βασικές αρχές εφαρμογών της νανοτεχνολογίας στην Ιατρική / Basic principles of nanotechnology implementation in Medicine

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ε. Ευσταθόπουλος(   )

14:45 - 15:00
Η νανοτεχνολογία στην ανοσολογική έρευνα / Nanotechnology on Immunological research

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ν. Πίππα(   )

Πρόεδροι: Ν. Μαλισιόβας, Ι. Θεοδώρου

15:45 - 17:00
EFIS: Task Force on Education 

Evaluated
Evaluation
15:45 - 16:10
HelMSIC actions - Academic applications

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής:  HelMSIC(   )

16:10 - 16:35
Immunology in Greek Medical Schools: An HSI - HelMSIC Joint Action

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Γκαντάρας(   )

16:35 - 17:00
Task force on Education: an EFIS Initiative

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Σαραντόπουλος(   )

Πρόεδροι: I. Gursel, Δ. Παπακώστα

17:00 - 17:30
Τελετή Λήξης / Closing Ceremony 

Διάλεξη / Lecture

Evaluated
Evaluation
17:00 - 17:30
Ιατρός - Μέντορας / Medical Doctor - Mentor

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Χ. Μουτσόπουλος(   )

Πρόεδροι: Ι. Οικονομίδου, Ε. Κακλαμάνη

17:00 - 17:30
Τελετή λήξης / Closing Ceremony 

Βράβευση Εργασιών - Συμπεράσματα – Αποφώνηση / Congress Awards - Conclusions

Evaluated
Evaluation

Πρόεδροι: Α. Τσιρογιάννη, Νέος Πρόεδρος ΕΕΑ

07/12 ΑΙΘΟΥΣΑ / HALL 2
09:30 - 10:30
Ιδιαίτερες όψεις της Συστηματικής Αυτοανοσίας / Distinctive Features of Systemic Autoimmunity 

Evaluated
Evaluation
09:30 - 09:55
Πρωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια: προβάλλουσα ως αυτοανοσία-αυτοφλεγμονή / Primary immunodeficiency presenting as autoimmunity/autoinflammation

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Σ. Τάντου

09:55 - 10:20
Ο ρόλος της κορτιζόνης στην πορεία του ΣΕΛ / The role of corticosteroids in SLE

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Γεωργιάδου

10:20 - 10:30
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Μ. Χατζηστυλιανού, Ι. Κάκκας

10:30 - 11:00
Διάλεξη / Lecture 

Evaluated
Evaluation
10:30 - 10:55
Επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανοιχτή πρόσβαση / Scientific publications and open access policy

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ε. Ολλανδέζου

10:55 - 11:00
Συζήτηση / Discussion

Πρόεδροι: Χ. Παπαδόπουλος, Ε. Φαρμάκη

11:00 - 12:00
Δορυφορικό Συμπόσιο (ευγενική χορηγία της εταιρίας WERFEN-ANTISEL) / Satellite Symposium (sponsor WERFEN-ANTISEL) 

Closing the Seronegative Gap in Autoimmunity: Novel Screening tools and Biomarkers in CTD and APS

Evaluated
Evaluation
11:00 - 11:30

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: S. Sciascia

11:30 - 12:00

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: D. Ielo

Πρόεδροι: Χ. Νικολάου, Μ. Δανιηλίδης

12:00 - 13:00
Αναρτημένες Ανακοινώσεις (ePosters) (ΑΑ 17-30) / e-Poster Presentations (EP 17-30) 

Evaluated
Evaluation
12:00 - 12:02
ΑΑ.17 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ AGPA+ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ B12 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ / EP.17 RETROSPECTIVE STUDY OF AGPA (+) PATIENTS AND CORRELATION WITH SERUM B12 AND IRON LEVELS

Μ. Σταμούλη1, Α. Μουρτζίκου2, Θ. Πατσιώτης3, Α. Σκληρής1, Α. Πρεδάρη1, Ε. Μαρασίδη4 (1Βιοχημικό, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών / 2Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, Αττικόν / 3Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών / 4Βιοχημικό, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών)

Evaluated
Evaluation
12:02 - 12:04
ΑΑ.18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ HLA ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ / EP.18 HLA GENOTYPES CATEGORIZATION AND THEIR USE FOR RISK ASSESSMENT OF CELIAC DISEASE

Π. Λαζίδου1, Μ. Φωτουλάκη2, Α. Φλέβα1, Μ. Μπανταδάκη1, Α.-Μ. Μαρκαντωνάτου1, Μ. Μαρκοπούλου1, Α. Δάρδας1, Α. Γιαννακού1 (1Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» / 2Δ’ Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»)

Evaluated
Evaluation
12:04 - 12:06
ΑΑ.19 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ HEP-2 ΚΥTΤΑΡΩΝ (NOVA LITE ΚΑΙ MENARINI) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΑΝΑ) ΜΕ ΕΜΜΕΣΟ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ (IFA) / EP.19 COMPARISON OF HEP 2 CELL SUBSTRATES BETWEEN NOVA LITE AND MENARINI FOR THE DETECTION AND IDENTIFICATION OF ANTINUCLEAR ANTIBODIES (ANA) BY INDIRECT IMMUNOFLUORESCENCE (IFA)

Μ. Στογιαννίτση, Αικ. Αναστασίου, Θ. Καραμπατάκης, Ε. Χατζηδρόσου, Β. Νικολαΐδου, Α. Πόρτικα, Ε. Ευγενικάκη, Ι. Καραμπίκα, Θ. Μπούσιου, Α. Φυλάκτου (Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας – Τμήμα Ανοσολογίας, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»)

Evaluated
Evaluation
12:06 - 12:08
ΑΑ.20 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΝΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΣΕΛ ΥΠΟ ΜΥΚΟΦΑΙΝΟΛΙΚΟ. ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / EP.20 EFFECTS OF STATINS ON ALBUMINURIA IN LUPUS NEPHRITIS PATIENTS TREATED WITH MYCOPHENOLIC ACID. PRELIMINARY RESULTS

Α.-Μ. Γεωργιάδου1,2, Ι. Γκουγκουρέλας1, Π. Μπούρα1 (1Εργαστήριο Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» / 2Υπότροφος Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Evaluated
Evaluation
12:08 - 12:10
ΑΑ.21 ΠΟΣΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΑΝΑ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΕΜΜΕΣΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (IIF) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-RO/SSA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ; / EP.21 CAN THE DETECTION OF ANTINUCLEAR ANTIBODIES (ANA) WITH INDIRECT IMMUNOFLUORESCENCE (IIF) ESTIMATE THE PRESENCE OF ANTI-RO/SSA ANTIBODIES?

Α.Μ. Μαρκαντωνάτου, Μ. Μπανταδάκη, Α. Φλέβα, Π. Λαζίδου, Α. Γερολυμάτου, Μ. Σταυροπούλου, Α. Γιαννακού (Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»)

Evaluated
Evaluation
12:10 - 12:12
ΑΑ.22 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TSI ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ / EP.22 THYROID STIMULATING IMMUNOGLOBULIN (TSI) DETECTION IN PATIENTS WITH AUTOIMMUNE DISEASES – PRELIMINARY STUDY

Α.Μ. Μαρκαντωνάτου, Α. Φλέβα, Μ. Μπανταδάκη, Π. Λαζίδου, Α. Παπαβασιλείου, Μ. Μακρή, Α. Δάρδας, Α. Γιαννακού (Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»)

Evaluated
Evaluation
12:12 - 12:14
ΑΑ.23 nTREGS ΚΑΙ IL-17 ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΡΠΗΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ / EP.23 NTREGS AND IL-17 IN A PATIENT WITH LUPUS NEPHRITIS AND EXTENSIVE HERPES ZOSTER INFECTION

Α.-Μ. Γεωργιάδου1,2, Α. Ταπάρκου3, Ι. Γκουγκουρέλας1, Π. Μπούρα1 (1Εργαστήριο Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» / 2Υπότροφος Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) -Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) / 3Aνοσολογικό εργαστήριο Α’ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»)

Evaluated
Evaluation
12:14 - 12:16
ΑΑ.24 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΤΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ / EP.24 PREVALENCE OF ANTINUCLEAR ANTIBODIES (ANA) IN ONCOLOGY PATIENTS

Α. Καμαγιάννη, Ε. Σερέτη, Π. Ξένος, Ι. Ζερβός, Α. Τερτσέτη, Ε. Χήνου (Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο « Άγιος Σάββας», Αθήνα)

Evaluated
Evaluation
12:16 - 12:18
ΑΑ.25 ΜΥΑΣΘΕΝΙΑ GRAVIS, ΑΤΥΠΗ ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ: ΑΛΗΘΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Η ΤΥΧΑΙΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ - ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ / EP.25 MYASTHENIA GRAVIS, ATYPICAL CHRONIC INFLAMMATORY DEMYELINATING POLYNEUROPATHY AND HEPATITIS: TRULY ASSOCIATED OR COINCIDENTIAL – A CARE-REPORT

Α. Βακράκου1, Φ. Μπουφίδου2, Θ. Ζαμπέλης1,3, Χ. Νικολάου2, Ν. Καρανδρέας1,3, Κ. Κυλιντηρέας1,4, Μ. Αναγνωστούλη1,5 (1Α΄ Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο / 2Βιοπαθολογικό Εργαστήριο ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο / 3Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας και Κλινικής Νευροφυσιολογίας, Α΄ Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο / 4Εργαστήριο Νευροανοσολογίας, Α΄ Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο / 5Εργαστήριο Ανοσογενετικής, Α΄ Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο)

Evaluated
Evaluation
12:18 - 12:20
ΑΑ.26 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ – ΣΕΛ. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ / EP.26 SYSTEMIC VASCULITIDES – SLE. CHALLENGES ON DIAGNOSTIC CRITERIA

Α. Σαραντόπουλος1, Ι. Γκουγκουρέλας2, Γ. Καϊάφα3, Χ. Σαββόπουλος3 (1Β’ Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΘ, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη / 2Παθολογική Κλινική, «Αγ. Δημήτριος» ΓΝΘ, Θεσσαλονίκη / 3Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΑΧΕΠΑ ΓΠΝΘ, Θεσσαλονίκη)

Evaluated
Evaluation
12:20 - 12:22
ΑΑ.27 ΑΛΛΟΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ MSN ΚΑΙ DUFFY ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ / EP.27 ANTI MSN AND DUFFY ALLOIMMUNIZATION IN PREGNANCY

Κ. Θεοχάρης1, Ε. Κοντεκάκη1, Ζ. Μπεζιργιαννίδου1, Στ. Ζησάκη1, Α. Καζάκη1, Τ. Κορδώνια1, Αικ. Λινάδρου1, Σ. Αξαββίδου1, Χ. Γκίρτσου1, Λ. Λαζίδης1, Χ. Τσίγαλου2, Γ. Μαρτίνης1 (1Αιμοδοσία, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης / 2Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΔΠΘ)

Evaluated
Evaluation
12:22 - 12:24
ΑΑ.28 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ: ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ ΕΥΡΗΜΑ / EP.28 OCCURRENCE OF DOUBLE MONOCLONAL BANDS: AN UNUSUAL FINDING

Μ. Μπανταδάκη, Α-Μ. Μαρκαντωνάτου, Π. Λαζίδου, Α. Φλέβα, Μ. Βαρσάμη, Χ. Μιραχτσή, Α. Γιαννακού (Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»)

Evaluated
Evaluation
12:24 - 12:26
ΑΑ.29 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟ-ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ 2 (ANTI-GP2) ΣΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ / EP.29 DIAGNOSTIC ACCURACY OF AUTOANTIBODIES AGAINST GLYCOPROTEIN 2 (ANTI-GP2) IN CROHN’S DISEASE: SYSTEMIC REVIEW AND META-ANALYSIS

Κ. Γκιούρας1, Μ. Γραμματικοπούλου2, Ξ. Θεοδωρίδης1, Ειρ. Παγκαλίδου1, Ε. Χατζηκυριάκου3, Α. Αποστολίδου2, Ειρ. Ρηγοπούλου4, Λ. Σακκάς1, Δ. Μπόγδανος1 (1Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / 2Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης / 3Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας ΑΠΘ / 4Ερευνητικό Εργαστήριο Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας )

Evaluated
Evaluation
12:26 - 12:28
ΑΑ.30 ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ / EP.30 FROM MYOCARDITIS TO DILATED CARDIOMYOPATHY: NEW IMMUNOPATHOPHYSIOLOGICAL AND THERAPEUTIC DATA

Α. Γκαντάρας1, Α. Γκούβη1, Α. Σαραντόπουλος1, Ι. Ευθυμιάδης2 (1Β’ Παθολογική Κλινική / 2Βιοκλινική Θεσσαλονίκης)

Evaluated
Evaluation
13:00 - 14:00
Προφορικές Ανακοινώσεις (ΠΑ 24-28) / Oral Presentations (OR 24-28) 

Evaluated
Evaluation
13:00 - 13:08
ΠΑ.24 H ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / OR.24 NANOTECHNOLOGY IN IMMUNOLOGICAL RESEARCH

Ν. Πίππα1, Κ. Δεμέτζος2 (1Φαρμακευτική Σχολή, ΕΚΠΑ / 2AALST Cardiovascular Centre)

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ν. Πίππα

13:08 - 13:16
ΠΑ.25 Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ CD300E ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΝΕΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗΣ / OR.25 THE ADDITION OF CD300E REVEALS NEW PRECURSOR MONOCYTIC SUBPOPULATIONS. A PROPOSED PATTERN OF CLASSICAL AND NON-CLASSICAL MONOPOIESIS

Ν. Ι. Τσαγκαράκης1, Ε. Κρητικού-Γρίβα1, Στ. Ι. Παπαδημητρίου1, Ε. Γκουμάκου1, Γ. Ουδατζής2, Κ. Μασσέλου2, Π. Βασιλείου3, Γ. Πατεράκης2 (1Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» / 2Ανοσολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» / 3”FLOWDIAGNOSIS” Διαγνωστικό Κέντρο, Αθήνα)

Evaluated
Evaluation
13:16 - 13:24
ΠΑ.26 HLA ΑΠΛΟΤΥΠΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NGS / OR.16 HLA HAPLOTYPES IN A GREEK POPULATION BY NGS TECHNOLOGY

Α. Ταράση1, Β. Κίτσιου1, Δ. Κουνιάκη1, Θ. Αθανασιάδης1, A. Willis2, K. Osoegawa3, M. Fernández-Viña3, M. Askar2, Α. Τσιρογιάννη Α.1 (1Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα / 2Transplant Immunology, Baylor University Medical Center, Dallas, Texas, U.S.A.* / 3Histocompatibility, Immunogenetics, and Disease Profiling Laboratory, Stanford Medical School Blood Center, Palo Alto, California, U.S.A.*)

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Αικ. Ταράση

13:24 - 13:32
ΠΑ.27 IGG4-ΣΝ – ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ / OR.27 IGG4-RD – NEW ASPECTS OF IMMUNOPATHOPHYSIOLOGY

Α. Σαραντόπουλος1, Α. Γκαντάρας2, Α. Γκούβη1, Α. Σαραντοπούλου3, Ε. Φαρμάκη2, Α. Τσιρογιάννη4, Α. Φυλάκτου5 (1Β’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη / 2Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» / 3Α΄ Νεογνολογική Κλινική και Εντατική Νοσηλεία Νεογνών ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» / 4Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» / 5Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας - Εργαστήριο Ανοσολογίας, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»)

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Σαραντόπουλος

13:32 - 13:40
ΠΑ.28 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ HLA-C ΑΛΛΗΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (Η ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ / OR.28 HLA-C IMMUNE RESPONSES SEEN THROUGH MACHINE LEARNING AT A POPULATION LEVEL

I. Doxiadis1, A. Vitoraki2, M. Fylaktou3, A. Tarassi4, R. Landgraf1, D. Gerogiannis5, C. Nikoloudis5, A. Tsirogianni3, A. Iniotaki4, I. Theodorou6, C. Lehmann1 (1Institute for Transfusion Medicine, University Hospital Leipzig, Germany / 2Immunology Department and National Tissue Typing Center, General Hospital Gennimatas, Athens, Greece / 3National Peripheral Histocompatibility Center, Immunology Department, Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Greece / 4Histocompatibility and Immunology Department, Evangelismos Hospital, Athens, Greece / 5Mantis Corporation, Athens, Greece / 6Histocompatibility and Immunology Laboratory, Saint-Louis Hospital, Paris, France)

Evaluated
Evaluation

Πρόεδροι: Αικ. Παυλίτου - Τσιόντση, Ι. Θεοδώρου