ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ: Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2019 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ: Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2019 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ: Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2019 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ: Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2019
x
Livemedia Home
facebook_icon twitter_icon youtube_icon google_plus_icon instagram rss_icon

 Login / Register to Livemedia


A+ | A-
GR | GLOBAL | UK

08/09/2016 Congresses | The 31st Annual Advances in Contrast Ultrasound - Bubble Conference 2016 | Chicago

Congresses | The 31st Annual Advances in Contrast Ultrasound - Bubble Conference 2016 | Chicago  
 

Share

26.487 total
46 live
311 video
26 photo
Views:
 

Register Online Here

Gain online access to the well known "31st Annual Advances in Contrast Ultrasound, Bubble Conference 2016", September 8-9, 2016. If you are not able to travel to this year's meeting at this time then this is a great option to learn from the "best of the best" in the world of CEUS diagnostics and micro-bubble gene delivery/therapeutics.

Live Web Conference Individual Registration Fees:

A. Registration fee for all remote participants : 200€
This allows access to live streaming & archived videos of the Conference 

B. For all live attendees at the Chicago sessions who would like to gain access to live & post event video: 50€

C. For WFUMB members who wish to have access to live and on demand videos : 160 €

D . For Mayo Clinic Professionals who wish to have access to live and on demand videos  :132 €
*Notices:
1. Videos and pdf files will be gradually uploaded, after the live streaming.
2. Participation time does not count from android mobile devices

Watch on Livemedia the Live Webcast & archived videos and photos from The 31st Annual Advances in Contrast Ultrasound - Bubble Conference 2016, organised in Chicago.

The Illinois State Medical Society designates this live activity for a maximum of 12 AMA PRA Category 1 CreditsTM. Physicians should claim only the credit commensurate with the extent of their participation in the activity.

Conference Director:

Steven B. Feinstein, MD, Rush University Medical Center, Chicago, IL USA

Conference Co-Directors:

Stephanie Wilson, MD, University of Calgary, Calgary, AB, Canada
Petros Nihoyannopoulos, MD, Hammersmith Hospital, London, UK
David Cosgrove, MD, Imperial College London, London, UK

For more information about the conference please click here.

08/09 
07:00 - 08:00
Breakfast 

Evaluated
Evaluation
08:00 - 08:15
Welcome Address and Introductions 

Evaluated
Evaluation

Chairmen: Steve Feinstein, Stephanie Wilson, Petros Nihoyannopoulos , David Cosgrove

08:15 - 09:40
Regulatory Reports Around the World - SESSION I 

Evaluated
Evaluation
08:15 - 08:30
ICUS

Evaluated
Evaluation

Speakers: Mark Weller, Robin Adams, Ed Dougherty, Jenifer Healy

08:30 - 08:44
WFUMB

Evaluated
Evaluation

Speakers: Harvey Nisenbaum, Christian Nolsoe

08:44 - 09:00
EFSUMB

Evaluated
Evaluation

Speaker: Fabio Piscaglia

09:00 - 09:14
IAC

Evaluated
Evaluation

Speaker: Beverly Gorman

09:14 - 09:28
Li-RAD

Evaluated
Evaluation

Speaker: David Cosgrove

09:28 - 09:40
FDA and EMA Updates

Evaluated
Evaluation

Speakers: Mike Main, Roxy Senior

Chairmαn: Stephanie Wilson

09:40 - 10:00
Keynote Speaker 

Evaluated
Evaluation
09:40 - 10:00
CEUS: Liver and Pediatrics

Evaluated
Evaluation

Speaker: Ed Grant

10:00 - 10:10
Thursday Morning Stretch Break 

10:10 - 11:40
CEUS Clinical Trials - SESSION II 

Evaluated
Evaluation
10:10 - 10:23
Effects of High Mechanical Index Impulses from a Diagnostic Ultrasound Transducer During a Human Sonothrombolysis Trial: An Update of Trial Results

Evaluated
Evaluation

Speaker: Wilson Mathias

10:23 - 10:35
Comparison of Fractional Reserve Assessment with Demand Stress Myocardial Contrast Correlation of FFR with Microvascular Blood Flow During Demand Ischemia

Evaluated
Evaluation

Speaker: Tom Porter

10:35 - 10:48
Review of Sonothrombolysis in STEMI

Evaluated
Evaluation

Speaker: Otto Kamp

10:48 - 11:00
Ultrasound Mediated Gene Delivery Targeting Myocardial Ischemia-Perfusion Injury

Evaluated
Evaluation

Speaker: Howard Leong-Poi

11:00 - 11:13
Neoadjuvant Chemotherapy

Evaluated
Evaluation

Speaker: Flemming Forsberg

11:13 - 11:25
DCE-US Evaluation of Liver Blood Flow as Predicator of Survival in Patients with Metastatic Pancreatic Carcinoma Undergoing Irreversible Electroporation Ablation (IRE) Integration With Contrast Ultrasound of Liver Lesions in Children

Evaluated
Evaluation

Speaker: Beth McCarville

11:25 - 11:40
DCE-US Predicts Survival Following Irreversible Electroporation Ablation (IRE) of Pancreas

Evaluated
Evaluation

Speaker: Ed Leen

Chairmen: Anthony De Maria, Melissa Tracy

11:40 - 12:00
Thursday Morning Snack Break 

Evaluated
Evaluation
12:00 - 13:30
CEUS Applications - SESSION III 

Evaluated
Evaluation
12:00 - 12:15
CEUS Stress Echo and Carotid Imaging, Part 1

Evaluated
Evaluation

Speaker: Sharon Mulvagh

12:15 - 12:30
CEUS Stress Echo and Carotid Imaging, Part 2

Evaluated
Evaluation

Speaker: Roxy Senior

12:30 - 12:45
Monitoring of Endovascular Grafts, Part 1

Evaluated
Evaluation

Speaker: Henrik Sillesen

12:45 - 13:00
CEUS for Endovascular Leak Detection, Part 2

Evaluated
Evaluation

Speaker: Dirk Clevert

13:00 - 13:15
Intraventricular Flow Patterns After Percutaneous Edge-to-Edge Mitral Valve REpair With MitraClip Implantation

Evaluated
Evaluation

Speaker: Luciano Agati

13:15 - 13:30
Expanding Contrast Ultrasound in Children: A Case Based Demonstration

Evaluated
Evaluation

Speaker: Kassa Darge

Chairmen: Harvey Feigenbaum, Mark Monaghan

13:30 - 14:15
Thursday Lunch 

Evaluated
Evaluation
14:15 - 16:00
What's New in Acoustics? - SESSION IV 

Evaluated
Evaluation
14:15 - 14:29
First In-Man Ultrafast Echo Plane Wave Imaging

Evaluated
Evaluation

Speaker: Mengxing Tang

14:29 - 14:42
High Frame Rate Contrast-Enhanced Ultrasound Flow Vectrography

Evaluated
Evaluation

Speaker: Alfred Yu

14:42 - 14:55
Using Ultrafast Bubble Imaging for High Resolution Vessel Imaging

Evaluated
Evaluation

Speaker: Peter Burns

14:55 - 15:08
Viability of Endothilial Cells After Ultrasound-mediated Sonoporation

Evaluated
Evaluation

Speaker: Klazina Kooiman

15:08 - 15:22
Super Resolution Imaging of Angiogenic Bio-markers of Cancer

Evaluated
Evaluation

Speaker: Paul Dayton

15:22 - 15:35
Microvascular Injury and Perfusion Changed Induced by Ultrasound-mediated Drug Delivery Approaches

Evaluated
Evaluation

Speaker: Mike Averkiou

15:35 - 15:48
The Potential Treatment of Hypertrophic Cardiomyopathy Using Ultrasound-based Therapy

Evaluated
Evaluation

Speaker: Brian Fowlkes

15:48 - 16:00
High Resolution Angiogenesis Imaging USing Contrast-enhanced Ultrasonography

Evaluated
Evaluation

Speaker: Dan Adam

Chairmen: James Miller, Seth Powsner

16:00 - 16:20
Thursday Afternoon Break 

16:20 - 18:15
Advanced Clinical Applications - SESSION V 

Evaluated
Evaluation
16:20 - 16:34
HIREC and Low MI Contrast B-Flow (CBF) Improves Imaging of hte Intra-hepatic Vasculature

Evaluated
Evaluation

Speaker: Hans Peter Weskott

16:34 - 16:48
Measurement of LV Volumes and Function According to ASE 2015 Recommendations for Chamber Quantification: More Contrast Needed Despite Marked Improvement in Image Quality in Non-Contrast Echocardiography

Evaluated
Evaluation

Speaker: Harald Becher

16:48 - 17:03
Fully Automated LV Function Evaluation Using CEUS

Evaluated
Evaluation

Speaker: Jordan Harris

17:03 - 17:18
Cardiac High Frame Rate Imaging

Evaluated
Evaluation

Speaker: Rik (Hendrik) Vos

17:18 - 17:32
Multiparametric CEUS for Improvement of Localization of Prostate Cancer

Evaluated
Evaluation

Speaker: Massimo Mischi

17:32 - 17:47
Contrast Enhanced Ultrasound in Prostate Cancer: In-vivo Targeted Biopsies

Evaluated
Evaluation

Speaker: Hessel Wijkstra

17:47 - 18:02
3D Molecular US for Treatment Response Assessment

Evaluated
Evaluation

Speaker: Juergen Karl Willmann

18:02 - 18:15
Resolution of Indeterminate MR With CEUS for HCC

Evaluated
Evaluation

Speaker: Stephanie Wilson

Chairmen: Arnaldo Rabischoffsky, Folkert ten Cate

19:00 - 22:00
Thursday Evening Event - Three Hour Dinner Cruise 

Cruise on beautiful Lake Michigan and The Chicago River aboard the Classic Lady - with live music, great views of the city and the lights, food & bar with fun colleagues (casual attire). Buses will depart the Blackstone Hotel for the boat at 6:35 PM.

Evaluated
Evaluation
09/09 
08:00 - 09:00
Friday Breakfast 

Evaluated
Evaluation
09:00 - 09:45
Round Table: Microbubble Gene Therapy - Remaining Questions, SESSION VI 

Evaluated
Evaluation

Commentators: Nico de Jong, Juergen Willmann, Howard Leong-Poi

09:45 - 11:15
Novel CEUS Applications - SESSION VII 

Evaluated
Evaluation
09:45 - 10:00
Ultrasound-mediated Drug Delivery to the Brain: Recent Pre-clinical Findings

Evaluated
Evaluation

Speaker: Meaghan O'Reilly

10:00 - 10:15
Microcirculation Perfusion and Biomechanical Evaluation of Carotid Plaque

Evaluated
Evaluation

Speaker: Pintong Huang

10:15 - 10:30
Recent Insights in Pathophysiology or Treatment Provided by CEUS Molecular Imaging

Evaluated
Evaluation

Speaker: Jonathan Lindner

10:30 - 10:45
Basics of Sonoporation

Evaluated
Evaluation

Speaker: Flordeliza Villanueva

10:45 - 11:00
Targeted Microbubbles for Vulnerable Plaque for Ultrasound Molecular Imaging

Evaluated
Evaluation

Speaker: Evan Unger

11:00 - 11:15
Acoustic Quantifications in Ultrasound Molecular Imaging

Evaluated
Evaluation

Speaker: James Yeh

Chairmen: Paolo Voci, Franco Pizzuto

11:15 - 11:45
Friday Morning Snack Break 

11:45 - 13:00
Panel Discussions - SESSION VIII 

Evaluated
Evaluation

Chairmen: Petros Nihoyannopoulos, Harold Sandler

Commentators: Arend Schinkel, Payman Sattar, Tochi Okwuosa, Maria Christina Chammas, Kenneth Ford, Andrew Appis, Petros Nihoyannopoulos