ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ:ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ | «Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης - H πρόκληση της μετανάστευσης και οι προοπτικές ανάπτυξης στην Περιφέρεια» ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ:Arrhythmias Update 2018
x
Livemedia Home
facebook_icon twitter_icon youtube_icon google_plus_icon instagram rss_icon

 Login / Register to Livemedia


A+ | A-
GR | EN

26/02/2018 Congresses | 19th International Congress on Advances in Cardiac Ultrasound

Congresses | 19th International Congress on Advances in Cardiac Ultrasound  
 

Share

16.343 total
106 live
461 video
184 photo
Views:
 

Don't miss a session from the 19th International Congress on Advances in Cardiac Ultrasound!
 Watch live and on demand directly from the Venue in Davos, Switzerland 26-28 February  - 1 March 2018.

 Payment

Credit Card

Livemedia web access:

  • Individual / Personal Registration: 200,00 EUR  VAT Included
  • EC sales (VIES registered): 250 €: 250,00 EUR
  • UK companies: 250 € + VAT 20 %: 300,00 EUR
  • International Companies, NOT VIES registered: 250 € + VAT 20 %: 300,00 EUR

 ​Type your log in credentials at the top of the page, if you already have access.

If you already have access by a corporation please fill in your infomation in the form and choose: "I am already attending the conference", in order to receive your login credentials at your email.

Course Information

This traditional postgraduate course will concentrate on the latest advances in cardiac ultrasound. It will highlight the new
technological developments, such as 3D echocardiography and deformation imaging. There will be a strong focus on
echocardiographic solutions for common and rare clinical problems.
Specifically, heart valve disease and cardiomyopathies and heart failure will be discussed, with emphasis on improved
quantification of aortic stenosis and mitral regurgitation. Also, the pivotal clinical role of the modern echocardiographer, particularly in the emergency room and the cardiac catheterization laboratory, will be addressed. 
An important highlight is the interactive discussions between participants and the international faculty. 

COURSE DIRECTORS: 
J.J. Bax (Leiden, NL)
P. Nihoyannopoulos (London, UK)

Course Highlights

• Strain and deformation imaging
• Systolic and diastolic ventricular function
• Percutaneous approach for aortic and mitral valve disease
• Quantification of severity of valve disease
• Evaluating heart failure and preserved EF (HFPEF)
• How to approach the different Cardiomyopathies
• The echocardiographer in the catheter lab
• Echo in emergency room
• Advances in contrast echo
• Stress echo in valve disease
• Assessing complications of percutaneous interventions
• Echocardiographic evaluation of chest pain
• Focus on 3D echo

For more information please click here.

Services provided by:
INVENTICS Ltd
Regus - Liberty House
222 Regent Street
London, W1B 5TR
United Kingdom
VAT Reg: GB 112 2686 42

26/02 
07:30 - 08:00
Registration/Coffee  

Evaluated
Evaluation
08:00 - 10:45
SYSTOLIC AND DIASTOLIC LV FUNCTION  

Evaluated
Evaluation
08:00 - 08:25
Welcome

Evaluated
Evaluation

Speakers: P. Nihoyannopoulos, J. Bax

08:25 - 09:00
Routine and advanced parameters

Evaluated
Evaluation

Speaker: J. Kisslo

09:00 - 09:35
From 2D function to 3D function?

Evaluated
Evaluation

Speaker: F. Tanner

09:35 - 10:10
3D strain in systolic heart failure and CRT

Evaluated
Evaluation

Speaker: J. Nesser

10:10 - 10:45
LA function and LV diastolic dysfunction

Evaluated
Evaluation

Speaker: I. Kronzon

Chairmen: J. Bax, P. Nihoyannopoulos

16:00 - 19:30
DIFFICULT CLINICAL SITUATIONS 

Evaluated
Evaluation
16:00 - 16:42
Dyspnea in the emergency room

Evaluated
Evaluation

Speaker: I. Kronzon

16:42 - 17:24
Shock in intensive care

Evaluated
Evaluation

Speaker: J. Bax

17:24 - 18:06
Pulmonary embolism

Evaluated
Evaluation

Speaker: J. Kisslo

18:06 - 18:48
Where and when to use hand-held echo?

Evaluated
Evaluation

Speaker: M. Monaghan

18:48 - 19:30
KEY NOTE: Jos Roelandt Lecture

Cardio-oncology – what echocardiographic assessment is needed

Evaluated
Evaluation

Speaker: J. Kisslo

Chairmen: J. Kisslo , R. Rosenhek

19:30 - 20:30
Welcome Drinks Reception 

27/02 
08:00 - 10:45
AORTIC STENOSIS AND REGURGITATION 

Evaluated
Evaluation
08:00 - 08:45
Anatomy of the aortic valve

Evaluated
Evaluation

Speaker: G. Thiene

08:45 - 09:25
Quantification of aortic regurgitation

Evaluated
Evaluation

Speaker: R. Rosenhek

09:25 - 10:05
Normal flow - assessment of aortic stenosis with normal LV function

Evaluated
Evaluation

Speaker: P. Nihoyannopoulos

10:05 - 10:45
Low-flow low-gradient aortic stenosis with normal or reduced LV function

Evaluated
Evaluation

Speaker: R. Rosenhek

Chairmen: M. Monaghan , I. Kronzon

16:00 - 19:30
HOW TO APPROACH THE DIFFERENT CARDIOMYOPATHIES? 

Evaluated
Evaluation
16:00 - 16:42
Infiltrative cardiomyopathies – sarcoidosis, amyloidosis and other systemic diseases

Evaluated
Evaluation

Speaker: J. Kisslo

16:42 - 17:24
HOCM

Evaluated
Evaluation

Speaker: P. Elliott

17:24 - 18:06
Arrythmogenic cardiomyopathies

Evaluated
Evaluation

Speaker: V. Delgado

18:06 - 18:48
Non-compaction

Evaluated
Evaluation

Speaker: F. Tanner

18:48 - 19:30
KEY NOTE: Contast Echocardiography in 2018

Evaluated
Evaluation

Speaker: R. Senior

Chairmen: P. Elliott , V. Delgado

28/02 
08:00 - 10:45
MITRAL REGURGITATION AND STENOSIS 

Evaluated
Evaluation
08:00 - 08:45
Anatomy of the mitral valve

Evaluated
Evaluation

Speaker: G. Thiene

08:45 - 09:25
Quantification of mitral regurgitation

Evaluated
Evaluation

Speaker: L. Pierard

09:25 - 10:05
2D versus 3D systematic analysis

Evaluated
Evaluation

Speaker: V. Delgado

10:05 - 10:45
How to assess mitral stenosis?

Evaluated
Evaluation

Speaker: J. Bax

Chairmen: R. Senior, F. Faletra

16:00 - 19:30
THE ECHOCARDIOGRAPHER IN THE CATH LAB 

Evaluated
Evaluation
16:00 - 16:42
The echocardiographic check list for mitraClip and procedural guidance

Evaluated
Evaluation

Speaker: M. Bellamy

16:42 - 17:24
The echocardiographic check list for TAVR and procedural guidance

Evaluated
Evaluation

Speaker: M. Monaghan

17:24 - 18:06
Closure of paravalvular leaks and ASD

Evaluated
Evaluation

Speaker: F. Faletra

18:06 - 18:48
Selection for transcatheter tricuspid valve repair: what is needed from the echocardiographer?

Evaluated
Evaluation

Speaker: M. Zuber

18:48 - 19:30
KEY NOTE

The check list for MitraClip and guiding of procedure

Evaluated
Evaluation

Speaker: F. Maisano

Chairmen: Μ. Bellamy , J. Kisslo

01/03 
08:00 - 11:30
ECHOCARDIOGRAPHIC EVALUATION OF CHEST PAIN  

Evaluated
Evaluation
08:00 - 08:42
Acute coronary syndrome

Evaluated
Evaluation

Speaker: M. Bellamy

08:42 - 09:24
Pericarditis

Evaluated
Evaluation

Speaker: G. Lazaros

09:24 - 10:06
Aortic syndrome

Evaluated
Evaluation

Speaker: I. Kronzon

10:06 - 10:48
Tako-tsubo cardiomyopathy

Evaluated
Evaluation

Speaker: P. Elliott

10:48 - 11:30
KEY NOTE

How to assess HFpEF? What do the recent guidelines say

Evaluated
Evaluation

Speaker: P. Nihoyannopoulos

Chairmen: J. Bax, P. Nihoyannopoulos