Livemedia Home
A+ | A-

 Login / Register to Livemedia


24/05/2018 Congresses | 1ο Διεθνές Συνέδριο Κέντρου Ελιάς | Επιτραπέζια Ελιά: Αναζητώντας την Καινοτομία - Ανακαλύπτοντας Νέες Τάσεις

Congresses | 1ο Διεθνές Συνέδριο Κέντρου Ελιάς | Επιτραπέζια Ελιά: Αναζητώντας την Καινοτομία - Ανακαλύπτοντας Νέες Τάσεις  
 

Share

107.872 total
18 live
23.976 video
75.518 photo
Views:

Παρακολουθήστε Αποθηκευμένα, σε δεύτερο χρόνο τα videos του Συνεδρίου"1ο Διεθνές Συνέδριο Κέντρου Ελιάς | Επιτραπέζια Ελιά: Αναζητώντας την Καινοτομία - Ανακαλύπτοντας Νέες Τάσεις".

Το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ελιάς θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Μαΐου 2018 στο Κέντρο Ελιάς Κρίνος, του Perrotis College εντός των εγκαταστάσεων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη.

 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 
Sort by Date | Views
Βράβευση A. Garrido Fernandez
24/05 Seth Frank Auditorium
09:00 - 09:30
Εγγραφές / Registration 

Evaluated
Evaluation
09:30 - 10:30
Προσφωνήσεις / Welcoming Addresses 

Evaluated
Evaluation
10:30 - 12:00
Ολομέλεια / Plenary Session  

Evaluated
Evaluation
10:30 - 11:00
Κλιματική Αλλαγή και οι Προκλήσεις μας / Climate Change and Our Challenges

Evaluated
Evaluation

Speaker: D. Flynn(   )

11:00 - 11:30
Διαχείριση ελαιώνα για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και περιορισμό των επιπτώσεών της – η περίπτωση της ποικιλίας Καλαμών / Climate change mitigation and adaptation practices in cultivation of table olives – a case study on Kalamata Olives

Evaluated
Evaluation

Speaker: Γ. Κουμπούρης(   )

11:30 - 12:00
Συζήτηση / Discussion

Chairmαn: Κ. Ρότσιος

12:00 - 12:30
Διάλειμμα / Coffee Break 

12:30 - 14:00
Συνεδρία A: Μηχανική Συγκομιδή / Panel A: Mechanical Harvesting 

Evaluated
Evaluation
12:30 - 13:00
Μηχανική Συγκομιδή Επιτραπέζιας Ελιάς: Κλάδεμα, Συγκομιδή, Συλλεκτικές μηχανές και Μετασυλλεκτική / Mechanical Harvesting of Table Olives; Pruning, Abscission, Harvesters and Postharvest

Evaluated
Evaluation

Speaker: L. Ferguson

13:00 - 13:30
Διαφυλλική εφαρμογή ενός βιοδιεγέρτη πλούσιου σε Si για οδήγησε σε αύξηση της συγκέντρωσης πυριτίου στα φύλλα ελιάς και στην ανάπτυξη του δένδρου / Foliar application of Silicon Rich Biostimulant is effective for Silicon accumulation in leaves and Olive tree benefit

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Mustapha(   )

13:30 - 14:00
Αξιολόγηση εφαρμογής τηλεμετρικής και ηλεκτρονικής εντομοπαγίδας / Evaluation of a telemetric application and electronic insect trap

Evaluated
Evaluation

Speakers: Ν. Ταχόπουλος(   ), Α. Γκέρτσης

Chairmen: Α. Γκέρτσης, Κ. Χαρτζουλάκης

14:00 - 15:00
Μεσημβρινή Διακοπή / Lunch Break 

15:00 - 17:00
Συνεδρία Γ: Επεξεργασία επιτραπέζιας ελιάς / Panel C: Table Olives Processing 

Evaluated
Evaluation
15:00 - 15:30
Εμβάθυνση στη μεταποίηση των Ισπανικών ελιών φυσικής ζύμωσης / Insights into the processing of Spanish natural olives

Evaluated
Evaluation

Speaker: M. Brenes

15:30 - 16:00
Ανάλυση των λιπαρών οξέων, των φαινολών και των υπολειμμάτων μεταποίησης της ώριμης επιτραπέζιας ελιάς τύπου Καλιφόρνιας / Analysis of fatty acids, phenols and processing residues of California-style ripe olives

Evaluated
Evaluation

Speaker: S.-C. Wang(   )

16:15 - 17:00
Συζήτηση / Discussion

Chairmαn: Ε. Διβάρης

17:00 - 18:00
Poster Session 

Evaluated
Evaluation
18:00 - 18:30
Λήξη 1ης Ημέρας Συνεδρίου / End of the 1st day of the Conference 

Evaluated
Evaluation
24/05 Αμφιθέατρο Aliki Perrotis
12:30 - 14:00
Συνεδρία Β: Διαχείριση Αποβλήτων / Panel B: Waste Management 

Evaluated
Evaluation
12:30 - 13:00
Ηλεκτροκροκίδωση αποβλήτων επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς / Electrocoagulation of table olive wastewater

Evaluated
Evaluation

Speaker: Δ. Βαγενάς(   )

13:00 - 13:30
Διαχείριση υγρών αποβλήτων από την επεξεργασία επιτραπέζιας ελιάς / Treatment of table olive processing wastewater

Evaluated
Evaluation

Speaker: Γ. Πηλίδης(   )

13:30 - 13:45
Καινοτομικές μέθοδοι για ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς / Novel methods for integrated management of table olive processing wastewater

Evaluated
Evaluation

Speakers: Σ.-Ι. Πάτσιος(   ), Κ.-Ν. Κοντογιαννόπουλος, Α.-Ι. Καράμπελας

13:45 - 14:00
Προτάσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς μέσω βιοτεχνολογικών μεθόδων και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας / Toward the sustainable bioremediation of table olive processing wastewaters coupled with the generation of value-added products

Evaluated
Evaluation

Speakers: E. Παπαδάκη(   ) , Φ.-Θ. Μαντζουρίδου

Chairmαn: Ε. Καλογιάννη

15:00 - 17:00
Συνεδρία Δ: Γενετική Βελτίωση-Ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτών-Ιχνηλασιμότητα / Panel D: Genetic improvement –Cultivars – Traceability 

Evaluated
Evaluation
15:00 - 15:30
Οι πρόσφατες εξελίξεις στις γονιδιωματικές επιστήμες και οι εφαρμογές τους στις ελιές / Recent developments in genomics fields and their applications in olive tree

Evaluated
Evaluation

Speaker: Α. Τσαυτάρης(   )

15:30 - 15:45
Χαρτογράφηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιτραπέζιων ελιών της ελληνικής αγοράς / Mapping the quality characteristics of Greek table olives

Evaluated
Evaluation

Speakers: Κ. Ζηνοβιάδου(   ), Σ. Τσιπέλη, E. Utevska, Τ. Kichukova, Μ. Γουγουλή, Τ. Αδαμίδης

15:45 - 16:00
Θρεπτική και εδαφολογική επισκόπηση ελαιώνων επιτραπέζιας ελιάς (ποικιλία Χαλκιδικής’) στους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής / Nutritional and soil survey of table olive groves (var. Chalkidikis) in the Prefectures of Thessaloniki and Chalkidiki

Evaluated
Evaluation

Speakers: Θ. Χατζηστάθης(   ) , Ε. Μεταξά, Π. Ψωμά, Α. Μπούντλα, Γ. Στρίκος, Φ. Παπαδόπουλος

16:00 - 17:00
Συζήτηση / Discussion

Chairmen: Χ. Κισσούδης, Α. Γιώτη

25/05 Seth Frank Auditorium
09:00 - 11:00
Συνεδρία Α: Οργανοληπτική Αξιολόγηση / Panel Α: Sensory Analysis 

Evaluated
Evaluation
09:00 - 09:30
Υφή επιτραπέζιας ελιάς σε σχέση με τις διάφορες τεχνικές μεταποίησης: σχέση μεταξύ δομικών, ρεολογικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών / Table olives texture in relation to the different processing technologies: relationship between ultrastructural, rheological and sensory analyses

Evaluated
Evaluation

Speaker: B. Lanza(   )

09:30 - 10:00
Οργανοληπτική αξιολόγηση στις επιτραπέζιες ελιές / Sensory analysis of table olives

Evaluated
Evaluation

Speaker: Κ. Τερτιβανίδης(   )

10:00 - 10:30
Οι επιτραπέζιες ελιές ως λειτουργικά τρόφιμα και ο ρόλος τους στην πρόληψη οξειδωτικού στρες / Table Olives as Functional Food and their Role in Preventing Oxidative Stress

Evaluated
Evaluation

Speakers: Α. Κυριτσάκης, Σ. Καΐλής, E.-I Lorio, Δ. Γερασόπουλος, Κ. Κυριτσάκης, Ν. Σακελλαρόπουλος, Χρ. Ανουσάκης

10:30 - 11:00
Συζήτηση / Discussion

Chairmen: Κ. Ζηνοβιάδου, Α. Κυριτσάκης

11:00 - 11:30
Διάλειμμα / Coffee Break 

11:30 - 13:00
Συνεδρία Γ: Βιολογική Γεωργία & Πιστοποίηση / Panel C: Organic Farming & Certification 

Evaluated
Evaluation
11:30 - 12:00
Βιολογική καλλιέργεια επιτραπέζιας ελιάς στην Φθιώτιδα / Biological cultivation of table olive tree varieties in Fthiotida

Evaluated
Evaluation

Speaker: Γ. Ντούτσιας

12:00 - 12:15
Βιολογική καλλιέργεια και πιστοποίηση επιτραπέζιας ελιάς / Organic cultivation and certification of table olives

Evaluated
Evaluation

Speaker: Χρ. Βασιλικιώτης(   )

12:15 - 12:30
Αξιολόγηση ενός βιολογικού διαφυλλικού συστήματος λίπανσης στην παραγωγή και ποιότητα επιτραπέζιας ελιάς / Evaluation of a biological foliar fertilization system, in the production and quality of table olives

Evaluated
Evaluation

Speakers: Α. Γκέρτσης(   ), Κ. Ζουκίδης

12:30 - 12:45
Βιοποικιλότητα αρθροπόδων σε ελαιώνες οργανικής και συμβατικής καλλιέργειας / Arthropod biodiversity in olive orchards under organic and conventional agricultural farming

Evaluated
Evaluation

Speakers: I. Chahine, Α. Οικονομόπουλος, Ε. Καμπουράκης

12:45 - 13:00
Συζήτηση / Discussion

Chairmen: Χρ. Βασιλικιώτης, Α. Γκέρτσης

13:00 - 14:00
Διάλειμμα / Lunch Break 

14:00 - 17:00
Ολομέλεια / Plenary Session  

Evaluated
Evaluation
14:00 - 14:30
Προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς-Μελέτη περίπτωσης της λιανικής αγοράς στις ΗΠΑ / Challenges and Opportunities in the Table Olive Sector: The Case Study of the US Retail Market

Evaluated
Evaluation

Speaker: Κ. Κωνσταντινίδης(   )

14:30 - 15:00
Οι επιτραπέζιες ελιές στις παγκόσμιες αγορές / Table olives in global markets

Evaluated
Evaluation

Speaker: J.-M. Ruiz(   )

15:00 - 15:15
TELEOLIVA: ιχνηλασιμότητα και Μεγάλα Δεδομένα στην ευφυή παρακολούθηση της αλυσίδας αξίας για βελτίωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα της ελιάς / TELEOLIVA: Traceability and Big Data in the smart monitoring of the value chain to improve the overall competitiveness of the Agri-foodT able Olive sector

Evaluated
Evaluation

Speaker: R.-P. Gutierez(   )

15:15 - 15:30
Ενισχύοντας το μερίδιο αγοράς της επιτραπέζιας ελιάς Χαλκιδικής στην αγορά των ΗΠΑ / Increasing Market Share for Chalkidiki Table Olives in the US Table Olive Market

Evaluated
Evaluation

Speakers: Κ. Ρότσιος(   ), Α. Alvestegui , Α. DeRosier, C. Dale, R. Hersh, M. Elmes, Α. Kouninis

15:30 - 15:45
Στρατηγική δημιουργίας Brand Name επιτραπέζιων ελιών μέσω κοινωνικών δικτύων - πρόταση επιχειρηματικού μοντέλου / Social media strategy in table olive brand formation – a business model proposal

Evaluated
Evaluation

Speaker: Θ. Σπυρόπουλος(   )

15:45 - 16:15
Εφαρμογές σύνθετης ανάλυσης δεδομένων στα λιπαρά της επιτραπέζιας ελιάς / Application of compositional data analysis to table olive fat

Evaluated
Evaluation

Speakers: A. Garrido Fernandez(   ), A. Lopez - Lopez

16:15 - 17:00
Συζήτηση / Discussion

Chairmen: Ι. Χατζηδημητρίου, Κ. Ρότσιος

17:00 - 18:00
Συζήτηση & Συμπεράσματα / Discussions and Concluding remarks 

Βράβευση του Α. Garrido Fernandez / Presentation of award to A. Garrido Fernandez

Evaluated
Evaluation

Chairmαn: Ν. Γεωργούδης

25/05 Αμφιθέατρο Aliki Perrotis
09:00 - 11:00
Συνεδρία Β: Επεξεργασία επιτραπέζιας ελιάς (ελληνικές ποικιλίες) / Panel Β: Table Olives Processing (Greek varieties)  

Evaluated
Evaluation
09:00 - 09:30
Επαναξιολόγηση των κρίσιμων σημείων της παραγωγικής διαδικασίας του Π.Ο.Π. προϊόντος «Πράσινες ελιές Χαλκιδικής» / A Reappraisal of Critical steps in the production of the PDO Table olives “Prasines Elies Chalkidikis”

Evaluated
Evaluation

Speakers: Α. Μαστραλέξη(   ), Μ.-Ζ. Τσιμίδου , Φ.-Θ. Μαντζουρίδου

09:30 - 10:00
Νεότερες εξελίξεις στην μεταποίηση μαύρων φυσικής ζύμωσης επιτραπέζιων ελιών στην Ελλάδα / Advances in natural black table olive processing in Greece

Evaluated
Evaluation

Speaker: Ε.-Ζ. Πανάγου(   )

10:00 - 10:15
Ανάπτυξη σνακ γλυκιάς ελιάς / Development of a Sweet Olive Snack

Evaluated
Evaluation

Speakers: Ε. Ψουνού - Προδρόμου(   ), Γ. Προδρόμου, Κ. Ζηνοβιάδου, Ν. Χατζηλίας

10:15 - 11:00
Συζήτηση / Discussion

Chairmαn: Δ. Γερασόπουλος

11:30 - 13:00
Συνεδρία Δ: Ανάλυση & Προβιοτική αξία / Panel D: Analysis & Probiotic value 

Evaluated
Evaluation
11:30 - 12:00
Μικροοργανισμοί της επιτραπέζιας ελιάς: Συμμετοχή στην ασφάλεια και ωφέλιμη δράση / Microorganisms of Table olives: Contribution to Safety and beneficial activity

Evaluated
Evaluation

Speaker: Χρ. Τάσσου(   )

12:00 - 12:15
Αποκρυπτογράφηση του μικροβιώματος των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών - Μια μεταγονιδιωματική προσέγγιση / Deciphering the microbiota of Greek table olives - A metagenomics approach

Evaluated
Evaluation

Speaker: Έ. Τσακαλίδου(   )

12:15 - 12:30
Nέα μοριακά (-omic) δεδομένα για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς Bactrocera oleae μέσω του μικροβίωματος του / Emerging -omic resources to combat Bactrocera oleae from its own microbiome

Evaluated
Evaluation

Speaker: Α. Γιώτη

12:30 - 13:00
Συζήτηση / Discussion

Chairmαn: Τ. Αδαμίδης