ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ: Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2019 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ: Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2019 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ: Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2019 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ: Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2019
x
Livemedia Home
facebook_icon twitter_icon youtube_icon google_plus_icon instagram rss_icon

 Login / Register to Livemedia


A+ | A-
GR | GLOBAL | UK

11/06/2018 Events | Διαμόρφωση δράσεων 2018/2019 | Technopolis Cluster

Events | Διαμόρφωση δράσεων 2018/2019 | Technopolis Cluster  
 

Share

1.402 total
82 live
230 video
471 photo
Views:
 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε ζωντανά & αποθηκευμένα την εκδήλωση του Technopolis Cluster για τη διαμόρφωση των δράσεων 2018/2019.

Θέματα προς συζήτηση
Για τη διαμόρφωση των δράσεων 2018/2019 στη συνάντηση της Δευτέρας 11 Ιουνίου 2018 παραθέτουμε κάποιους προβληματισμούς μας για συζήτηση.
Είναι σημαντικό να προστεθούν ιδέες και νέες προτάσεις.
Χρηματοοικονομικά
Πρόγραμμα Cluster, ΠκΜ,
Πρόγραμμα Cluster, ΓΓΕΤ  
Πρόγραμμα Horizon 2020  
Μικρά και άλλα προγράμματα
Εξωστρέφεια
•    Enterprise Greece
•    Project Cluster
•    Project  ICT Park Technopolis
•    Ετήσιο πλάνο εκθέσεων
•    Επιχειρηματικές αποστολές
Σύνδεση με άλλα Cluster Βαλκανίων, Ευρώπης, Αμερικής
Δημιουργία αντένας σε χώρα ή περιοχή που θα αντιπροσωπεύει συγκεκριμένες       εταιρίες με στόχο την προώθηση των λύσεων τους
Συμμετοχή στην 83η  ΔΕΘ
Προβολή του Cluster, των τεχνολογιών και των μελών του
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εκδήλωση ‘Techsaloniki’ & Hackathon  στην 83η ΔΕΘ
Μελέτη ανθρώπινου δυναμικού, αναγκών των μελών μας και υφισταμένης κατάστασης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, Αξιολόγηση και προτάσεις
Διδακτορικά και διπλωματικές μελέτες σε συνεργασία με εταιρίες
Εξειδικευμένη κατάρτιση σε συνεργασία με ‘πιστοποιημένους’ φορείς
Ημερίδες  τεχνολογικού ή επιχειρηματικού χαρακτήρα  
Mind Spark
Τεχνολογία
Ημερίδες  τεχνολογικού χαρακτήρα με providers (Microsoft , Cisco)     
Ενίσχυση του ΑΙ χαρακτήρα