Livemedia Home
A+ | A-

 Login / Register to Livemedia


07/11/2014 Congresses | Video | Patients in power | 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών | Νεκταρία Βαζούρα & Μαρία Σδούγκα

 

Share

45.130 total
694 live
1.673 video
Views:

Πρόεδρος Ένωσης Γονέων & Φίλων με Σύνδρομο Rett «Oι Άγγελοι της Γης» / Διευθύντρια ΜΕΘ
Παίδων, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - Νοσηλεία σε ΜΕΘ Παίδων Νοσοκομείου της Περιφέρειας

Παρακολουθήστε σε Ζωντανή Μετάδοση και On demand το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών - Patients in Power: 

07/11/2014  - Αθήνα - Divani Caravel Hotel
Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και το πρόγραμμα πατήστε εδώ"Η οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι μια καλή ευκαιρία για να επανεξετασθεί και ενδεχομένως να εκσυγχρονισθεί το ήδη γηρασμένο Ελληνικό σύστημα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, δεν συνέβη, αν και ένας μεγάλος αριθμός συμβούλων, Έλλήνων και ξένων, προσελήφθη από το Υπουργείο Υγείας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών, προκειμένου να υποστηρίξουν την κυβέρνηση στη μείωση της δημόσιας δαπάνης για φάρμακα και για την υγειονομική περίθαλψη γενικά, και ταυτόχρονα να συμβάλλουν στη "μεταρρύθμιση" του δημόσιου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι η ανάπτυξη ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη Δημόσια Υγεία δεν ήταν στις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας, καθώς αποδεικνύεται από τα συχνά αντιφατικά και αποσπασματικά μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για τη μείωση των δημοσίων δαπανών για την υγεία. Βέβαια, τα μέτρα αυτά πράγματι μείωσαν τις δημόσιες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη με τη σταδιακή μεταφορά σημαντικού μέρους του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, απευθείας στους καταναλωτές και τον περιορισμό της πρόσβασης σε δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Η αποτυχία ανανέωσης ή «μεταρρύθμισης» του δημόσιου συστήματος υγείας αντανακλά την έλλειψη οράματος για τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη που η χώρα και οι πολίτες της χρειάζονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε προηγούμενη δημόσια διαβούλευση για τα μέτρα που ελήφθησαν και της συναίνεση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων του τομέα της υγείας για το δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που χρειάζεται η χώρα, για τα χαρακτηριστικά και τα βασικά του στοιχεία. Οι ασθενείς, ο βασικός εταίρος και η «λιγότερο χρησιμοποιούμενος πόρος στον τομέα της υγείας», αγνοήθηκαν και η εκ των προτέρων συμμόρφωση τους με τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνονται θεωρήθηκε δεδομένη.

Μερικά από τα μέτρα που λαμβάνονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, π.χ. η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η αναθεώρηση των δημόσιων συντάξεων και πρόσφατα η απόφαση για την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για ανασφάλιστους πολίτες. Τα μέτρα αυτά όμως δεν προσφέρουν πραγματικές λύσεις στα προβλήματα που εξετάζονται, αλλά μόνο μερική ανακούφιση μέσω περίπλοκης γραφειοκρατίας. Στην πραγματικότητα, η λύση αναβάλλεται για αργότερα, π.χ. η εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που συχνά παρουσιάζει προβλήματα, η έλλειψη ηλεκτρονικού αρχείου ασθενών με το οποίο οφείλει να συνδέεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τα παραπεμπτικά για διαγνωστικές εξετάσεις, ο τοίχος γραφειοκρατίας για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους και παροχών κοινωνικής πρόνοιας, η ανά μήνα πρόσβαση σε «ακριβά" φάρμακα για σοβαρές ή / και χρόνιες παθήσεις σε λίγα μόνον φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και δημόσιων νοσοκομείων μετά την κατάθεση μιας στοίβας δικαιολογητικών από διάφορες αρχές.

Οι ασθενείς σοβαρών χρονίων και σπανίων παθήσεων έχουν συνειδητοποιήσει ότι κάθε επαφή με το δημόσιο σύστημα υγείας είναι μια εν δυνάμει περιπέτεια. Σήμερα, μόνο πολύ υπομονετικοί και έμπειροι ασθενείς μπορούν να κινηθούν μέσα στο κατακερματισμένο, γραφειοκρατικό και αργό σύστημα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης. Πριν φθάσει ο ασθενής στο γιατρό ή σε ένα νοσοκομείο, θα πρέπει να ξεπεραστούν μια σειρά από εμπόδια: να επιτύχει να εντοπίσει γιατρό του ΕΟΠΥΥ, άν τον βρεί να επιτύχει να βρεί σύντομα ραντεβου για εξέταση, θεραπεία, χειρουργική επέμβαση ή διαγνωστικές εξετάσεις, όταν φθάσει στο νοσοκομείο να είναι τυχερός να υπάρχουν αρκετές νοσηλεύτριες για να αναλάβει τη φροντίδα των ασθενών, επάρκεια σε νοσοκομειακά και υλικά χειρουργείου, φάρμακα, ότι υπάρχουν ακόμη πόροι για υπηρεσίες καθαριότητας..

Την ίδια στιγμή, οι ασθενείς χρόνιων και σπάνιων ασθενειών ζούν ένα καθημερινό εφιάλτη: πώς να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα της υγείας τους και στα έξοδα της και στο σημαντικά μειωμένο ή ανύπαρκτο εισόδημά τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν περικοπεί κατά 35% ή περισσότερο. Η ανεργία και η υπερφορολόγηση έχουν δημιουργήσει μια νέα κατηγορία των «νεοπτώχων», με πολλά Ελληνικά νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, το οποίο καθορίζεται για το 2013 σε μόλις 5.25,77 ευρώ / έτος. Υπό αυτές τις συνθήκες, η διάγνωση μιας σοβαρής χρόνιας ή σπάνιας ασθένεια δεν είναι μόνο ένα οικογενειακό δράμα, αλλά αποτελεί την αφετηρία της οικονομικής κατάρρευσης των οικογενειών με μεσαία/χαμηλά εισοδήματα..

Το ανωτέρω διάγραμμα "Ανάλυση των δαπανών των νοσοκομείων ΕΣΥ 2009-2013 σε χιλ. ευρώ" δείχνει ότι η δαπάνη φαρμάκων από τα δημόσια νοσοκομεία (σε σκούρο μπλε) έχει μειωθεί από 1.252m. ευρώ το 2009 σε 642m. το 2013, ενώ οι προμήθειες του νοσοκομείου έχουν πέσει από 821m.euro το 2009 σε 367μ. το 2013. Η δραστική μείωση των δημόσιων δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη αναμένεται να συνεχιστεί καθώς προβλέπονται νέα μέτρα για τα φάρμακα, τα νοσοκομεία, τους μισθούς και τις συντάξεις, δεδομένου ότι η χώρα προσπαθεί να διατηρήσει μια βιώσιμη οικονομική ισορροπία και η ΕΕ διέρχεται μια περίοδο από βαθιές αλλαγές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα θα κληθούν να δώσουν πειστικές απαντήσεις στους Ευρωπαίους πολίτες, για θέματα όπως:

Ο ρόλος των πολιτικών της ΕΕ, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και των πολιτικών υγείας
Μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την ΕΕ για την αντιμετώπιση των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας στην Ευρώπη, όπως η διατροφή, η στέγαση, η φτώχεια, κ.λπ., καθώς και η μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη που προκαλείται από τους ανωτέρω παράγοντες
Μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ, προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών π.χ. Βορρά-Νότου, Ανατολής-Δύσης, νέα σε σχέση με τα παλαιά κράτη μέλη.
Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για την προστασία της δημόσιας υγείας, για τους παράνομους μετανάστες, που φθάνουν στα κράτη μέλη της Νότιας Ευρώπης από τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Η επίτευξη ενός καλού επιπέδου δημόσιας υγείας στην ΕΕ είναι αποτέλεσμα των πολιτικών σε πολλούς άλλους τομείς όπως η στέγαση, την ευημερία, την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την εκπαίδευση, οι οποίοι επλήγησαν στην Ελλάδα από τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν στην οικονομία. Κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου, η υγειονομική περίθαλψη, η απασχόληση και η εκπαίδευση θα είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τους Ευρωπαίους και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και βέβαια η χώρα μας θα κληθεί να τα αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα."