Livemedia Home
A+ | A-

 Login / Register to Livemedia


03/05/2018 Congresses | Video | 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας | Ν. Ζουμπαρίδης | 07 ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ [Sequential, (S)]- OLHDF: ΑΞιΟΛΟΓΗΣΗ ΜιΑΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ OLHDF ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Share

96.473 total
1.812 live
490 video
30.062 photo
Views:

14:50 - 15:50 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Προεδρείο: Ε. Γράψα – Γ. Μπριστογιάννης
Ο 07 ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ [Sequential, (S)]- OLHDF: ΑΞιΟΛΟΓΗΣΗ ΜιΑΣ ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ OLHDF ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ν. Ζουμπαρίδης1, Δ. Καράτζιος1, Δ. Παπαδοπούλου1, Χ. Χατζηασλανίδου1,
Η. Κυριάκουτζικ1, Κ. Σόμπολος2
1Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Πέλλας – ΜΧΑ
2Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης – ΜΧΑ
EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
28
Πέμπτη 3 Μαΐου 2018Ο 08 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ONLINE ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗ (n-OLHDF).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΓΙΑ 24
ΜΗΝΕΣ
Ν. Ζουμπαρίδης1, Δ. Παπαδοπούλου1, Χ. Χατζηασλανίδου1, Δ. Καράτζιος1,
Η. Κυριάκουτζικ1, Α. Μακρίδης2, Κ. Σόμπολος3
1Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Πέλλας ΜΧΑ,
2Σύμβουλος Καρδιολόγος Πρότυπου Νεφρολογικού Κέντρου Πέλλας,
3Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ΜΧΑ
Ο 09 ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΟΡΟΥ (sMg) ΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΟΜΕΡΩΝ
(ΜΤ) ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ (ΑΜΚ) ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Α. Μαρκάκη1, Κ. Δερμιτζάκη2, Δ. Λυγερού2, Κ. Γκούσκου3, Ν. Καλεμικιαράκης1,
Μ. Φιλίππα1, Α. Γκιουμέ1, Ε. Ορφανού1, Π. Συγγελάκη2, Σ. Στρατάκης2, Π. Κυριαζής4,
Κ. Στυλιανού2, Ε. Δαφνής2
1Τμήμα Διατροφής –Διαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης
2Νεφρολογική Kλινική ΠΑΓΝΗ
3Εμβιοδιαγνωστική & Ιατρική, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
4Baystate Medical Center University of Massachusetts, Internal Medicine, Springfield, MA,
USA
Ο 10 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Κ2 ΣΤΙΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ
ΑΣΒΕΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
Θ. Οικονομάκη1, Ε. Παπαχρήστου2, Χ. Καλογεροπούλου3, Π. Ζαμπάκης3,
Δ. Καλαβρυζιώτη2, Θ. Χατζηθεοδώρου4, Α. Μαδιού4, Ι. Παπαδάκης1, Δ. Γούμενος2
1Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών
2Νεφρολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
3Ακτινολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
4Μικροβιολογικό εργαστήριο–Βιοπαθολογικό ιατρείο Νέας Σμύρνης
Ο 11 Η ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ.
Π.Α. Σαραφίδης1, Χ. Λουτράδης1, Α. Καρπέτας2, E. Παπαδοπούλου1, Ν. Πυργίδης1,
Ι. Μηνοπούλου1, Γ. Τζανής1, Α. Μπίκος1, Β. Ράπτης3, Χ. Συργκάνης4,
Β. Λιακόπουλος5, Α. Παπαγιάννη1, G. Parati6, G. Bakris7
1Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
2Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Θεραπευτική», Θεσσαλονίκη
3Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Πιερία», Κατερίνη
4Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
5Α’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
6Department of Cardiovascular, Neural and Metabolic Sciences, IRCCS S.Luca Hospital,
University of Milan–Bicocca, Milan, Italy
7Department of Medicine, American Society of Hypertension Comprehensive Hypertension
Center, The University of Chicago Medicine, Chicago, Illinois, USA
20οΠΝαενεφλλρήνοιολΣουνγέίδας ριο 3 Μ Κέέ-νγτ6αρροοΜΑΔθιεηαθνΐνώοένςυΣυ2AνεΘδ0ρΗ1ιαΝκ8Αό
www.20psn.gr 29
Ο 12 ΣΥΣΧEΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΟΡΟΥ (πδ-Na) ΚΑΙ
ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΙΧ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ
ΝΟΣΟ ΣΤΑΔΙΟΥ 5Δ (ΧΝΝ-5Δ)
Α. Μαρκάκη1, Κ. Δερμιτζάκη2, Δ. Λυγερού2, Α. Σπυριδάκη1, Ε. Ψυλινάκης1,
Β. Μουτσάκη1, Γ. Φραγκιαδάκης1, Κ. Χαρωνιτάκη1, Π. Συγγελάκη2, Γ. Ορφανάκη2,
Σ. Στρατάκης2, Π. Κυριαζής3, Ε. Δαφνής2, Κ. Στυλιανού2
1Τμήμα Διατροφής –Διαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης
2Νεφρολογική κλινική ΠΑΓΝΗ
3Baystate Medical Center University of Massachusetts, Internal Medicine, Springfield, MA,
USA

Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα τις εργασίες του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας που θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Μαΐου 2018 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να συμβάλλει στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση, τη μετάδοση γνώσεων και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Η επιλογή των θεμάτων έγινε με γνώμονα την συνεχώς επιδεινούμενη «επιδημία» ΧΝΝ στις σύγχρονες κοινωνίες, που έχει ως αίτιο την γήρανση του πληθυσμού και τις μάστιγες της παχυσαρκίας, της υπέρτασης και του σακχαρώδη διαβήτη. Επομένως, είναι πολύ πιθανόν ασθενείς, που αναζητούν νεφρολογική φροντίδα να πάσχουν από συννοσηρότητες, τις οποίες ο νεφρολόγος πρέπει να χειρίζεται, σε συνεργασία βεβαίως με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, όποτε απαιτείται.

Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
 
Sort by Date | Views