ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ:Ζωντανά ο χάρτης με τα κρούσματα του κορωνοϊού σε όλο τον κόσμο
x
Livemedia Home
A+ | A-
GR | GLOBAL | UK

 Login / Register to Livemedia


info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα |

I hereby declare that I am medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

Share

53.472 total
1.154 live
311 video
20.607 photo
Views:

14:00-15:30 WORKING GROUP ECHOCARDIOGRAPHY
Πρόεδροι: A.Stefanides,N.Kouris
14:00-15:30 CLINICAL SENARIA / ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
14:00-14:10
E.Velegraki
14:10-14:20
K.Keramida
14:20-14:30
K.Pappas
14:30-14:40
C.Coborozos
14:40-14:50
G.Vogiatzi
14:50-15:00
S.Loizos
Σχολιαστές: S.Kyrzopoulos,E.Petropoulou,D.Mytas,E.Papadopoulou,M.Kalachanis,G.Efthimiadis


 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα  το "3o Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στη Κλινική Πράξη" που διοργανώνει το Imperial College London Department of Echocardiology, Hammersmith Hospital, στις 17-19 Μαΐου 2018 στο Hilton, Αθήνα.

 Για την παρακολούθηση μέσω Livemedia με μέτρηση των ωρών παρακολούθησης, για την παραλαβή πιστοποιητικού. κόστος 150 €.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το info@livemedia.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

 

17/05 ΑΙΘ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
09:00 - 09:30
CONGRESS OPENING / ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Evaluated
Evaluation

Chairmen: G. Athanassopoulos, P. Nihoyannopoulos, D. Tousoulis, K. Tsioufis

09:30 - 11:00
ROUND TABLE A / ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Α  

Imaging in Emergencies / Απεικόνιση σε επείγουσες καταστάσεις

Evaluated
Evaluation
09:30 - 09:45
Acute heart failure

Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια

Evaluated
Evaluation

Speaker: K. Naka

09:45 - 10:00
Acute aortic syndromes

Οξέα αορτικά σύνδρομα

Evaluated
Evaluation

Speaker: G. Karatasakis

10:00 - 10:15
Acute pulmonary embolism

Οξεία πνευμονική εμβολή

Evaluated
Evaluation

Speaker: D. Beldekos

10:15 - 10:30
Ultrasound lung comets – new diagnostic tool in heart failure

Υπερηχογραφικοί κόμητες πνευμόνων - νέο διαγνωστικό εργαλείο στην καρδιακή ανεπάρκεια

Evaluated
Evaluation

Speaker: S. Demopoulos

10:30 - 10:45
Pocket echo vs FOCUS vs FULL Echo

Αξιολόγηση με μικροσκοπικό υπέρηχο έναντι στοχευμένης είτε πλήρους υπερηχοκαρδιογραφικής εκτίμησης

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Neskovic

10:45 - 11:00
Discussion

Συζήτηση

Chairmen: S. Foussas, A. Spanos

Commentators: G. Athanassopoulos, T. Xydas, S. Kakouros, F. Toupakis, G. Christoulas

11:00 - 12:30
ROUND TABLE B / ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Β  

Role of imaging in Heart Failure I / Ο ρόλος της απεικόνισης στην καρδιακή ανεπάρκεια I

Evaluated
Evaluation
11:00 - 11:15
Heart failure in diabetics: Risk stratification and new treatments

Καρδιακή ανεπάρκεια στους διαβητικούς: Διαστρωμάτωση κινδύνου και νέες θεραπείες

Evaluated
Evaluation

Speaker: I. Ikonomides

11:15 - 11:30
Cardiorenal syndrome: How to evaluate and treat

Καρδιονεφρικό σύνδρομο: Αξιολόγηση και θεραπευτικές παρεμβάσεις

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Avgeropoulou

11:30 - 11:45
Cardiotoxicity in practice: From diagnosis to management

Καρδιοτοξικότητα στην κλινική πράξη: Από τη διάγνωση στην αντιμετώπιση

Evaluated
Evaluation

Speaker: M. Drakopoulou

11:45 - 12:00
Management of functional valvular regurgitation in severe heart failure

Αντιμετώπιση της λειτουργικής βαλβιδικής ανεπάρκειας στην επιβαρυμένη καρδιακή ανεπάρκεια

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Patrianakos

12:00 - 12:30
Discussion

Συζήτηση

Chairmen: P. Davlouros, Κ. Aggeli

Commentators: P. Nihoyannopoulos, A. Draganigos, T. Makris, E. Leontiadis, M. Bonou

12:30 - 13:00
LECTURE A / ΔΙΑΛΕΞΗ Α 

Evaluated
Evaluation
12:30 - 13:00
State of the art imaging in heart failure

Τρέχουσα βέλτιστη απεικόνιση στην καρδιακή ανεπάρκεια

Evaluated
Evaluation

Speaker: J. Kisslo

Chairmen: G. Athanassopoulos, P. Nihoyannopoulos

13:00 - 13:30
BREAK / ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

13:30 - 14:30
SATELLITE LECTURE / ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ της Εταιρείας NOVARTIS 

Evaluated
Evaluation
13:30 - 14:00
Patient with Heart Failure with Reduced Ejection Fraction: Questions and answers through analysis of clinical cases

Ασθενής με Καρδιακή Ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης: Ερωτήματα και απαντήσεις μέσα από ανάλυση κλινικών περιστατικών

Evaluated
Evaluation

Speaker: K. Papadopoulos

Chairmαn: P. Nihoyannopoulos

14:00 - 15:30
WORKING GROUP HEART FAILURE  

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Evaluated
Evaluation
14:00 - 14:15
Dyspnea in a young patient

Νεαρή ασθενής με δύσπνοια

Evaluated
Evaluation

Speaker: I. Tsichlis

14:00 - 15:30
CLINICAL SENARIA

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

14:15 - 14:30
Heart failure in systematic disease

Καρδιακή ανεπάρκεια σε ασθενή με συστηματικό νόσημα

Evaluated
Evaluation

Speaker: K. Fountoulaki

14:30 - 14:45
Dyspnea with tachyarrythmia

Δύσπνοια και ταχυαρρυθμία

Evaluated
Evaluation

Speakers: M. Kousta, D. Chrissos

14:45 - 15:00
Dyspnea and renal failure

Δύσπνοια και νεφρική δυσλειτουργία

Evaluated
Evaluation

Speaker: G. Chalikias

15:00 - 15:15
Valvular disease and heart failure

Βαλβιδοπάθεια και καρδιακή ανεπάρκεια

Evaluated
Evaluation

Speakers: L. Lakkas, K. Naka

15:15 - 15:30
Right heart failure with pulmonary hypertension

Ασθενής με δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια και πνευμονική υπέρταση

Evaluated
Evaluation

Speaker: S. Mouratoglou

Chairmen: D. Karatzas, G. Giamouzis

Commentators: K. Aznaouridis, E. Chamodraka, A. Damelou, V. Vartela, K. Zisimos

15:30 - 16:00
BREAK / ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

16:00 - 17:45
ROUND TABLE C / ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Γ 

Role of imaging in Heart Failure II

Evaluated
Evaluation
16:00 - 16:15
Heart failure in corrected congenital disease

Καρδιακή ανεπάρκεια σε διορθωμένες συγγενείς καρδιοπάθειες

Evaluated
Evaluation

Speaker: S. Apostolopoulou

16:15 - 16:30
Stress ventricular reserve in aortic stenosis and heart failure: Role for risk stratification and treatment

Ινότροπη εφεδρεία κοιλίας στην αορτική στένωση και καρδιακή ανεπάρκεια. Ρόλος στη διαστρωμάτωση κινδύνου και θεραπεία

Evaluated
Evaluation

Speaker: D. Klettas

16:30 - 16:45
Management of pregnancy with heart disease

Αντιμετώπιση κυήσεως με συνοδό καρδιοπάθεια

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Frogoudaki

16:45 - 17:00
Heart failure in octogenarians

Καρδιακή ανεπάρκεια στους υπερογδοηκοντούτηδες

Evaluated
Evaluation

Speaker: C. Chrysohoou

17:00 - 17:15
Post radiation cardiopathy: From diagnosis to management

Καρδιοπάθεια μετά ακτινοβόληση. Από τη διάγνωση στην αντιμετώπιση

Evaluated
Evaluation

Speaker: I. Paraskevaidis

17:15 - 17:45
Discussion

Συζήτηση

Chairmen: P. Agathangelou, E. Pissimisis

Commentators: G. Athanassopoulos, S. Chantanis, C. Hasikidis, C. Trikka, C. Kotoulas, D. Kalpakos

17:45 - 19:15
ROUND TABLE D / ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Δ  

Role of imaging in Heart failure III / Ο ρόλος της απεικόνισης στην καρδιακή ανεπάρκεια ΙΙΙ

Evaluated
Evaluation
17:45 - 18:00
HFpEF and HFrEF: opposite entities or a dynamic continuum? Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο είτε μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως. Αντιτιθέμενες ή συσχετιζόμενες καταστάσεις;

Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο είτε μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως. Αντιτιθέμενες ή συσχετιζόμενες καταστάσεις;

Evaluated
Evaluation

Speaker: F. Triposkiadis

18:00 - 18:15
New recommendations for imaging in heart failure

Νέες συστάσεις για απεικόνιση στην καρδιακή ανεπάρκεια

Evaluated
Evaluation

Speaker: N. Alexopoulos

18:15 - 18:30
Stress cardiomyopathies

Κατεχολαμινικές καρδιοπάθειες

Evaluated
Evaluation

Speaker: E. Sbarouni

18:30 - 18:45
The grey zones of hypertrophied ventricles

Ασαφείς υπερτροφίες κοιλιών

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Anastasakis

18:45 - 19:30
Discussion / Συζήτηση

Chairmen: I. Barbetseas, F. Triposkiadis

Commentators: P. Nihoyannopoulos, A. Theodosis - Georgilas, E. Rentoukas, A. Bratsas, G. Katsimagklis

18/05 ΑΙΘ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
09:30 - 11:00
ROUND TABLE Ε / ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ε 

Role of imaging in arrhytmia/devices I / Ο ρόλος της απεικόνισης στις αρρυθμίες/συσκευές I

Evaluated
Evaluation
09:30 - 09:45
Can we predict the vulnerable patient for AF?

Είναι εφικτή η ταυτοποίηση του ευαίσθητου ασθενούς σε κολπική μαρμαρυγή;

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Manolis

09:45 - 10:00
AF and CAD: management and prognosis

Κολπική μαρμαρυγή και στεφανιαία νόσος

Evaluated
Evaluation

Speaker: M. Agelaki

10:00 - 10:15
Additive role of imaging to predict thromboembolic risk

Επιπρόσθετος ρόλος απεικόνισης στην πρόβλεψη θρομβοεμβολικού κινδύνου

Evaluated
Evaluation

Speaker: I. Alexanian

10:15 - 10:30
Interventional or medical treatment of AF. Role of imaging

Επεμβατική ή συντηρητική αντιμετώπιση. Ρόλος απεικόνισης

Evaluated
Evaluation

Speaker: G. Andrikopoulos

10:30 - 11:00
Discussion

Συζήτηση

Chairmen: V. Vassilikos, G. Theodorakis

Commentators: G. Athanassopoulos, I. Gialafos, S. Tzeis, A. Angelis, G. Poulos

11:00 - 12:30
ROUND TABLE F / ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤ 

Role of imaging in arrhythmia/devices II / Ο ρόλος της απεικόνισης στις αρρυθμίες/συσκευές II

Evaluated
Evaluation
11:00 - 11:15
New evidence for CRT: Role of imaging

Τρέχουσες ενδείξεις αμφικοιλιακής βηματοδότησης

Evaluated
Evaluation

Speaker: E. Christoforatou

11:15 - 11:30
Evaluation post syncope-sudden death

Αξιολόγηση μετά συγκοπή-αιφνίδιο θάνατο

Evaluated
Evaluation

Speaker: K. Gatzoulis

11:30 - 11:45
Role of imaging in VT interventions

Ρόλος απεικόνισης στις επεμβάσεις αντιμετώπισης κοιλιακής ταχυκαρδίας

Evaluated
Evaluation

Speaker: M. Efraimides

11:45 - 12:00
Early diagnosis of endocarditis of cardiac devices: Fact or fiction?

Πρώιμη διάγνωση ενδοκαρδίτιδος καρδιακών συσκευών. Ποσό είναι εφικτή;

Evaluated
Evaluation

Speaker: P. Dilaveris

12:00 - 12:30
Discussion

Συζήτηση

Chairmen: Ε. Tsougκos, G. Kochiadakis

Commentators: P. Nihoyannopoulos, G. Trantalis, K. Evdoridis, V. Lozos, G. Saroglou

12:30 - 13:00
LECTURE B / ΔΙΑΛΕΞΗ B 

Evaluated
Evaluation
12:30 - 13:00
Role of imaging in Electrophysiology

Ο ρόλος της απεικόνισης στην Ηλεκτροφυσιολογία

Evaluated
Evaluation

Speaker: F. Faletra

Chairmen: G. Athanassopoulos, P. Nihoyannopoulos

13:00 - 13:30
BREAK / ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

13:30 - 14:00
SATELLITE LECTURE GE Healthcare/ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ GE Healthcare 

Evaluated
Evaluation
13:30 - 14:00
Ultrasound. Present, Future, and the technology that makes it tick

Υπέρηχος. Παρόν, Μέλλον και η τεχνολογία που το κάνει να δουλεύει

Evaluated
Evaluation

Speaker: K. Benekos

Chairmen: G. Athanassopoulos, P. Nihoyannopoulos

14:00 - 15:30
WORKING GROUP ECHOCARDIOGRAPHY  

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Evaluated
Evaluation
14:00 - 15:30
CLINICAL SENARIA / ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Evaluated
Evaluation
14:00 - 14:10

Evaluated
Evaluation

Speaker: E. Velegraki

14:10 - 14:20

Evaluated
Evaluation

Speaker: K. Keramida

14:20 - 14:30

Evaluated
Evaluation

Speaker: K. Pappas

14:30 - 14:40

Evaluated
Evaluation

Speaker: C. Coborozos

14:40 - 14:50

Evaluated
Evaluation

Speaker: G. Vogiatzi

14:50 - 15:00

Evaluated
Evaluation

Speaker: S. Loizos

Chairmen: A. Stefanides, N. Kouris

Commentators: S. Kyrzopoulos, E. Petropoulou, D. Mytas, E. Papadopoulou, M. Kalachanis, G. Efthimiadis

15:30 - 16:00
BREAK / ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

Evaluated
Evaluation
16:00 - 17:30
JOINT MEETING 1 

Aortic and Mitral club

Evaluated
Evaluation
16:00 - 16:15
Impact of valvular heart disease on the global burden of Heart Failure: Can Transcatheter therapies make a difference?

Evaluated
Evaluation

Speaker: R. Von Bardeleben

16:15 - 16:30
PVL assessment and is paravalvular regurgitation after TAVR still an important consideration in 2017?

Evaluated
Evaluation

Speaker: M. Chrissoheris

16:30 - 16:45
Transcatheter “Edge-to-Edge” Mitral Valve Repair (MitraClip, PASCAL): Updated patient selection criteria and clinical challenges

Evaluated
Evaluation

Speaker: K. Spargias

16:45 - 17:00
Patients with severe AS and significant MR. Frequency, management and the role of Mitraclip

Evaluated
Evaluation

Speaker: K. Toutouzas

17:00 - 17:15
Transcatheter Mitral valve Repair and Replacement: Competition or Synergy

Evaluated
Evaluation

Speaker: V. Bapat

17:15 - 17:30
My best and worst Mitraclip case of the year. The single most important lesson learned

Evaluated
Evaluation

Speaker: V. Ninios

Chairmen: S. Adamopoulos, L. Michalis, P. Nihoyannopoulos, M. Vavouranakis

17:30 - 18:15
SPECIAL LECTURES 

Evaluated
Evaluation
17:30 - 17:52
Risk stratification in aortic valve disease?

Evaluated
Evaluation

Speaker: R. Rosenhek

17:52 - 18:15
Facilitated TAVI (next day discharge) and TAVR expansion in lower risk patients

Evaluated
Evaluation

Speaker: J. Velianou

Chairmen: P. Nihoyannopoulos, E. Iliodromitis

18:15 - 20:00
JOINT MEETING 2  

Tricuspid club

Evaluated
Evaluation
18:15 - 18:30
The pathophysiology of functional TR, natural history, medical management and when intervening is too late?

Evaluated
Evaluation

Speaker: C. Karvounis

18:30 - 18:45
Similarities and differences in Tricuspid vs. Mitral Valve anatomy and imaging. Echo evaluation of TR severity and procedural guidance for tricuspid interventions

Evaluated
Evaluation

Speaker: M. Chrissoheris

18:45 - 19:00
Pacemaker-associated Tricuspid Regurgitation: Underestimated and tickling the balance in selected patients

Evaluated
Evaluation

Speaker: G. Makavos

19:00 - 19:15
Surgical management of Tricuspid Regurgitation: Implications for transcatheter therapies

Evaluated
Evaluation

Speaker: G. Pattakos

19:15 - 19:30
Off-label, palliative Mitraclip treatment in functional and degenerative TR

Evaluated
Evaluation

Speaker: R. Von Bardeleben

19:30 - 19:45
Tricuspid Technology: ViV, Forma Spacer, Trialign, Cardioband, Tricinch Millipede, Pascal

Evaluated
Evaluation

Speaker: K. Spargias

19:45 - 20:00
Transcatheter Pulmonary Valve replacement: An update on the solutions available in 2018

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Tzifa

Chairmen: G. Athanassopoulos, A. Avgeropoulou, I. Goudevenos, M. Khoury, G. Stavridis

19/05 
23:58 - 23:59
Live 

Evaluated
Evaluation
19/05 ΑΙΘ. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
09:30 - 11:00
ROUND TABLE G / ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ζ 

Role of imaging in coronary artery disease I / Ο ρόλος της απεικόνισης στη στεφανιαία νόσο Ι

Evaluated
Evaluation
09:30 - 09:45
Can imaging contribute to post AMI management?

Είναι δυνατό να συμβάλει η απεικόνιση στη μετεμφραγματική διαχείριση;

Evaluated
Evaluation

Speaker: I. Palios

09:45 - 10:00
Coronary artery calcification: An innocent bystander or predictor for adverse prognosis?

Ασβέστωση στεφανιαίων-Αθώα συνύπαρξη ή κακός προγνωστικός δείκτης;

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Kitsiou

10:00 - 10:20
Right ventricular infarction: prevalence and outcome

Έμφραγμα δεξιάς κοιλίας. Επιπολασμός και έκβαση

Evaluated
Evaluation

Speaker: N. Koutsogiannis

10:20 - 10:35
Risk stratification: Role of hybrid / fusion imaging?

Διαστρωμάτωση κινδύνου. Ρόλος της υβριδικής – συγκερασμένης απεικόνισης

Evaluated
Evaluation

Speaker: K. Anagnostopoulos

10:35 - 11:00
Discussion

Συζήτηση

Evaluated
Evaluation

Chairmen: C. Olympios, G. Hahalis

Commentators: G. Athanassopoulos, A. Papanikolaou, S. Patsilinakos, C. Pliakos, G. Soufras

11:00 - 12:30
ROUND TABLE H / ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η 

Role of imaging in coronary artery disease II / Ο ρόλος της απεικόνισης στη στεφανιαία νόσο ΙΙ

Evaluated
Evaluation
11:00 - 11:15
Microvascular disease: Prevalence and management

Μικροαγγειακή νόσος. Επιπολασμός και αντιμετώπιση

Evaluated
Evaluation

Speaker: E. Anagnostou

11:15 - 11:30
Revascularization strategy in CTO

Στρατηγική επαναιματώσεως στις χρόνιες αποφράξεις

Evaluated
Evaluation

Speaker: K. Toutouzas

11:30 - 11:45
CAD and concomitant inflammatory diseases: partners in the same team or different entities?

Στεφανιαία νόσος και συνυπάρχουσες φλεγμονώδεις νόσοι. Συσχέτιση ή απλή συνύπαρξη;

Evaluated
Evaluation

Speaker: E. Ikonomou

11:45 - 12:00
CAD with concomitant peripheral vascular-carotid disease: implications for management

Στεφανιαία νόσος με συνυπάρχουσα περιφερική αγγειοπάθεια - νόσο καρωτίδων. Συνεπακόλουθα για την αντιμετώπιση

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Androulakis

12:00 - 12:15
Treatment and imaging strategies in STEMI: what’s new in the ESC 2017 guidelines?

Θεραπεία και απεικόνιση στα οξέα εμφράγματα με ανάσπαση ST: Τι νεότερο στις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες

Evaluated
Evaluation

Speaker: J. Iakovou

12:15 - 12:30
Discussion

Συζήτηση

Chairmen: A. Dagre, F. Parthenakis

Commentators: P. Nihoyannopoulos, T. Zagklavara, C. Masoura, K. Stratos, D. Ketikoglou

12:30 - 13:00
BREAK / ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

13:00 - 14:00
SATELLITE LECTURE / ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ της Εταιρείας MENARINI HELLAS A.E. 

Evaluated
Evaluation
13:00 - 14:00
Patient with coronary artery disease and stable angina; the role of ranolazine

Ασθενής με Στεφανιαία Νόσο & Σταθερή Στηθάγχη: Η Θεραπευτική αξία της Ρανολαζίνης

Evaluated
Evaluation

Speaker: G. Lazaros

Chairmαn: P. Nihoyannopoulos

14:00 - 14:30
LECTURE 

Evaluated
Evaluation
14:00 - 14:30
State of the art imaging: FUSION - OR CONFUSION / Επίτευξη Βέλτιστης Απεικόνισης: Συγκερασμός ή Σύγχυση

Evaluated
Evaluation

Speaker: F. Faletra

Chairmαn: P. Nihoyannopoulos

14:30 - 16:00
WORKING GROUP IMAGING / ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  

Evaluated
Evaluation
15:00 - 16:00
CLINICAL SENARIA / ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Evaluated
Evaluation

Commentators: S. Mavrogeni, M. Kalantzi, I. Palios, D. Damaskos, E. Siniorakis

15:00 - 15:10
Role of SPECT

Ρόλος SPECT

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Kitsiou

15:10 - 15:20
Role of CT

Ρολος CT

Evaluated
Evaluation

Speaker: P. Korkonikitas

15:20 - 15:30
Multimodality imaging in the TAVI setting

Συνδυαστική απεικόνιση σε TAVI

Evaluated
Evaluation

Speaker: K. Toutouzas

15:30 - 15:40
CMR and catheterization in congenital heart disease

Ρόλος μαγνητικής και καθετηριασμού σε συγγενή καρδιοπάθεια

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Tzifa

15:40 - 15:50
Role of CMR

Ρόλος μαγνητικής τομογραφίας

Evaluated
Evaluation

Speaker: D. Klettas

15:50 - 16:00
PET and echocardiography in endocarditis

PET και υπερηχοκαρδιογραφία στην ενδοκαρδίτιδα

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Georgakopoulos

Chairmen: G. Roussakis, K. Anagnostopoulos

16:00 - 16:30
BREAK / ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

16:30 - 17:30
SPECIAL LECTURES 

Evaluated
Evaluation
16:30 - 17:00
Fake news VS fact: Echo imaging of the aortic valve

Evaluated
Evaluation

Speaker: J. Kisslo

17:00 - 17:30
Low risk TAVR. What the future holds

Evaluated
Evaluation

Speaker: M. Reardon

Chairmen: P. Nihoyannopoulos, A. Pipilis

17:30 - 19:00
ROUND TABLE I / ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ I 

Role of imaging in in pulmonary hypertension / Ο ρόλος της απεικόνισης στην πνευμονική υπέρταση

Evaluated
Evaluation
17:30 - 17:45
The patient with chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH): diagnosis and treatment

Ο ασθενής με χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση. Διάγνωση και αντιμετώπιση

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Anthi

17:45 - 18:00
Pulmonary hypertension in heart failure

Πνευμονική υπέρταση στην καρδιακή ανεπάρκεια

Evaluated
Evaluation

Speaker: S. Brili

18:00 - 18:15
Interventional strategies in pulmonary hypertension

Επεμβατικές στρατηγικές στην πνευμονική υπέρταση

Evaluated
Evaluation

Speaker: P. Karyofilis

18:15 - 18:30
Management of residual pulmonary hypertension in patients with prosthetic valve

Αντιμετώπιση της υπολειμματικής πνευμονικής υπερτάσεως σε ασθενείς με προσθετικές βαλβίδες

Evaluated
Evaluation

Speaker: D. Tsiapras

18:30 - 18:45
Pulmonary hypertension in systemic diseases

Πνευμονική υπέρταση στις συστημικές νόσους

Evaluated
Evaluation

Speaker: A. Manginas

18:45 - 19:00
Discussion

Συζήτηση

Chairmen: K. Tentolouris, C. Karvounis

Commentators: G. Athanassopoulos, E. Demerouti, K. Yiangou, A. Douras

19:00 - 20:00
SATELLITE LECTURE MSD / ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ MSD 

Evaluated
Evaluation
19:00 - 20:00
The role of sGC stimulation in Pulmonary Hypertension: Presentation of Patient Cases

O ρόλος της διέγερσης της sGC στην Πνευμονική Υπέρταση: Παρουσίαση Κλινικών Περιστατικών

Evaluated
Evaluation

Speaker: E. Demerouti

Chairmαn: P. Nihoyannopoulos

20:00 - 20:30
CLOSING REMARKS/ADJOURN ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

Evaluated
Evaluation