ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ:Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar 2019 Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη
x
Livemedia Home
facebook_icon twitter_icon youtube_icon instagram rss_icon

 Login / Register to Livemedia


A+ | A-
GR | GLOBAL | UK

07/10/2019 Courses | Video | Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2019 - 2020 | Ν. Κουρής |

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα |

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

4.932 total
143 live
104 video
Views:

Βασική Διαθωρακική και Διοισοφάγειος μελέτη – Λάθη / Παραλήψεις

Ομιλητές:
Ν. Κουρής, Π. Κωστάκου και συν., Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας
Η. Καραμπίνος, Π. Κωστάκη και συν., Ευρωκλινική Αθηνών

Σχολιαστές:
Α. Κρανίδη, Δ. Μπελντέκο, Σ. Χαντανή και Δ. Χρυσό

Webtv: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2019 - 2020.
Webtv: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία