Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για την πολιτική cookies της συγκεκριμένης σελίδας

Η συγκεκριμένη σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύει στον φυλλομετρητή (browser) τα login του χρήστη ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση της κάθε live μετάδοσης.

Επίσης cookies χρησιμοποιούνται και από το script των Google Analytics για την καταγραφή γενικών στατιστικών της κίνησης των χρηστών στις σελίδες του WebTV.

Τέλος, cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται από το δημοφιλές sharing plugin AddThis